logo

historia
Europa (i okolice) w 1236 roku


Popularne pytania
Czy w Niemczech uruchomiono specjalny numer telefonu, na który może przedzwonić każdy, kto chce się na kimś wyżyć?
Ile liter ma najkrótszy alfabet na świecie?
Czy poruszając się z prędkością dźwięku usłyszymy radio?
Co Hitler proponował Polsce w zamian za sojusz w wojnie z Rosją w 1939 roku?
Czy w języku Polinezyjczyków istnieją takie słowa, jak: nieprzyzwoity, nieskromny i nieczysty?
Które z miast leży na dwóch kontynentach?
Z jakiego powodu panda jest tak bardzo kosztownym w utrzymaniu zwierzęciem?
Co zrobiła pierwsza kobieta w kosmosie tuż po powrocie na Ziemię?
Jak nazywałby się Hitler, gdyby jego ojciec w 1877 roku nie zmienił nazwiska?
Które zwierzę zabija rocznie więcej ludzi - ślimaki czy skorpiony?
W rytm jakiej muzyki kury najlepiej się niosą?
Które polskie święto religijne ma swój chiński odpowiednik?
Ile dni przez całe swoje życie poświęca przeciętny człowiek na mycie zębów?
Dlaczego niektóre mięsa można jeść na surowo?