logo

człowiek
Czy język migowy różni się w poszczególnych państwach?

Czy język migowy różni się w poszczególnych państwach?
Tak, języki migowe różnią się w poszczególnych państwach świata, ale istnieje jeden wspólny język międzynardoowy (gestuno)
Popularne pytania
Czy na obu dłoniach jest podobny skład bakterii?
Co w przypadku kota działa alergicznie na ludzi?
Co jest większe: obszar Belgii czy woj. mazowieckiego?
Które owoce zmniejszają apetyt?
Czy serce ma wpływ na postrzeganie drugiej osoby?
Na które choroby są bardziej narażeni ludzie z grupą krwi 0?
Czy pierwsze pączki były słodkie?
Gdzie wymyślono szkolną karę klęczenia na grochu?
Czy można zwrócić wylicytowaną rzecz?
Jak Stalin pozbył się Trockiego?
W którym państwie po raz pierwszy wprowadzono płatne urlopy?
Co to za miejsce?
Dlaczego Mars jest rdzawo-czerwony?
Czego nie mogą robić Dunki?