logo

historia
Od którego roku mocarstwa europejskie mają w USA swoich ambasadorów?

Od którego roku mocarstwa europejskie mają w USA swoich ambasadorów?
Europejskie mocarstwa dopiero w 1892 roku podniosły rangę swoich przedstawicielstw dyplomatycznych w Waszyngtonie z posła na ambasadora. Był to wyraz uznania, to rosnącej w siłę pozycji USA na świecie
Popularne pytania
Czego nie powie nam kapitan samolotu?
Z jaką prędkością może biec królik?
Czy w I RP była arystokracja?
Co Amerykanie zamierzali zrobić z Niemcami po II wojnie?
Które miasto na świecie jest stolicą dwóch państw?
O ile średnio dłużej żyją eunuchowie (wykastrowani mężczyźni) od normalnych mężczyzn?
Czy kiedyś w USA można było wysyłać dzieci pocztą?
Co było powodem ludobójstwa Ormian?
Z jaką prędkością wirują mieszkańcy Polski?
W którym roku ZSRR miał przejść z socjalizmu do komunizmu?
Czy klimatyzacja jest szkodliwa?
Czy mocz wilka grzywiastego ma zapach zbliżony do zapachu marihuany?
Który z organizmów może w czasie swojego życia wielokrotnie zmieniać płeć?
Kto jest uważany za pierwszego programistę na świecie?