logo

religia-wiara
Wczesne podboje islamskie pod rządami kalifów Rashidun (632-661), kalifów Umajjadów (661-750)


Popularne pytania
Co to za zwierzę?
Jak Niemcy chcieli ukryć ludobójstwo wobec ludności W-wy?
Co robią Niemcy, kiedy chcą wyrazić swój podziw?
Czy metr bieżący to metr kwadratowy?
Co to jest?
Ile należy spać, aby ograniczyć ryzyko zawałów?
Skąd się wzięło Halloween?
Jaką karę najczęściej stosowano wobec wrogów politycznych w początkach polskiej państwowości?
Jak doszło do powstania pluszowego misia?
Czy w Polsce można nadać imię dziecku - Kupa?
Jak zaborcy próbowali skusić Polaków po rozpoczęciu I wojny w 1914 roku?
Jaki dźwięk wydaje spuszczanie wody w klozecie?
Który noblista walczył w Waffen-SS?
Jaką długość miał rekordowy krokodyl?