logo

transport
Która stworzona przez człowieka maszyna latająca jest największa?

Która stworzona przez człowieka maszyna latająca jest największa?
Za największą stworzoną przez człowieka maszynę latającą uznawany jest niemiecki sterowiec LZ 129 Hindenburg
Popularne pytania
Które odtwarzacze filmów są w Polsce najpopularniejsze?
Jak na złoto mówili Aztekowie?
Czy opalać jest lepiej kiedy jest wiatr czy nie?
Co oznacza zwrot “expressis verbis”?
W których z wymienionych miejsc nigdy nie odnotowano ujemnej temperatury: a) Singapur, b) Grenada, c) Barbados, d) Ustka?
Co należy zrobić, żeby podnieść znacząco do siebie zaufanie kobiety?
Na jakiej głębokości znajduje się najniżej położona stacja metra?
O ile zmienia się wysokość wieży Eiffela w wyniku zmian temperatury?
Jaki procent polskich Żydów mówiła po polsku w 1939 roku?
Co oznacza słowo marazm?
Dlaczego Niemcy podczas II wojny światowej walczyli do końca?
Kiedy całujemy kobietę w rękę na powitanie?
Dlaczego ofierze trudno jest opisać twarz bandyty, który wymierzył w nią broń?
Kto umożliwił zwycięstwo Rosjan nad Napoleonem?