logo

transportKtóra stworzona przez człowieka maszyna latająca jest największa?

Która stworzona przez człowieka maszyna latająca jest największa?
Za największą stworzoną przez człowieka maszynę latającą uznawany jest niemiecki sterowiec LZ 129 Hindenburg
Popularne pytania
Czy istnieje rasa kur, które są całe czarne, mięso mają czarne, a nawet kości i krew?
W którym roku po raz pierwszy trafił do Polski niemiecki transport Żydów?
Gdzie było więcej ludzi, na Księżycu czy na dnie Rowu Mariańskiego?
Kto to powiedział?
Dlaczego w 1940 roku w Kraju Warty zniknęły gołębie pocztowe?
Czy mleko i jego przetwory szkodzą?
Kto i kiedy odbył pierwszy stosunek płciowy na Ziemi?
Dlaczego NBP wprowadził nowe monety groszowe?
Jaka aparatura jest potrzebna do warzenia piwa w warunkach domowych?
Jaki gatunek miał pierwszy film nakręcony w Hollywood?
Kiedy po raz pierwszy wojsko polskie użyło hasła "Za wolność naszą i waszą"?
Czy wysocy mężczyźni żyją dłużej?
"Złota Pała" to wyróżnienie przyznawane ....... ?
Czy magnetyzm działa tylko na metale?