logo

fizyka
Ile waży nic?

Ile waży nic?
Neutrino należy do najlżejszym i najmniejszych cząsteczek elementarnych we wszechświecie. Część naukowców jakiś czas temu sądziła, że cząsteczka ta nawet nie ma masy. Wprawdzie o neutrinie ciągle wiemy bardzo mało, to jednak naukowcom udało się tego malucha zważyć. Do wyliczenia wagi posłużyli się trójwymiarową mapą wszechświata, to dzięki masie poszczególnych galaktyk i umiejscowienie ich w przestrzeni udało się ustalić, że neutrino waży mniej niż jedna miliardowa masy atomu najlżejszego pierwiastka - wodoru (niecałe 0.28 elektrowolta*).
Neutrina są częścią naszego codziennego życia, w ciągu jednej sekundy przenika nas ok. 50 mln tych maluchów, ze względu na swoje rozmiary bardzo rzadko uderzają w atomy mknąc prawie z prędkością światła. Swobodnie przenikają przez wszystko co napotkają, nawet tak duży i masywny obiekt jak Ziemia nie stanowi dla nich przeszkody.

Źródła: wikipedia, polskie radio

*Elektronowolt (eV) – jednostka energii stosowana w fizyce. Jeden elektronowolt jest to energia, jaką uzyskuje bądź traci elektron, który przemieścił się w polu elektrycznym o różnicy potencjałów równej 1 woltowi. https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektronowolt
Popularne pytania
Co grozi w Korei Płn. za oglądanie pornografii?
Gdzie jest statystycznie więcej ludzi otyłych - w Polsce czy Egipcie?
Co przetaczano podczas II wojny amerykańskim żołnierzom, rannym w bitwach toczonych na Pacyfiku, gdy brakowało krwi?
W jakim kraju istnieje przepis zabraniający wchodzenia do opery z pluszowym misiem?
Jaka dawka witaminy D staje się dla człowieka toksyczna?
Co znajduje się na zdjęciu?
Co jest bardziej prawdopodobne: śmierć z powodu upadku z łóżka czy w wyniku wypadku samolotowego?
Ile mieszkańców liczyły USA w połowie XIX wieku?
Samice, których zwierząt tracą z wiekiem możliwości rozrodcze?
Co mają wspólnego wszy i zdjęcia “selfie”?
W którym państwie obowiązywał 5-dniowy tydzień?
Kto poprosił o wyprowadzenie armii Andersa z ZSRR?
Żydzi aszkenazyjscy mają średnio najwyższy iloraz inteligencji spośród wszystkich nacji?
Po co komarom krew?