logo

fizyka
Ile waży nic?

Ile waży nic?
Neutrino należy do najlżejszym i najmniejszych cząsteczek elementarnych we wszechświecie. Część naukowców jakiś czas temu sądziła, że cząsteczka ta nawet nie ma masy. Wprawdzie o neutrinie ciągle wiemy bardzo mało, to jednak naukowcom udało się tego malucha zważyć. Do wyliczenia wagi posłużyli się trójwymiarową mapą wszechświata, to dzięki masie poszczególnych galaktyk i umiejscowienie ich w przestrzeni udało się ustalić, że neutrino waży mniej niż jedna miliardowa masy atomu najlżejszego pierwiastka - wodoru (niecałe 0.28 elektrowolta*).
Neutrina są częścią naszego codziennego życia, w ciągu jednej sekundy przenika nas ok. 50 mln tych maluchów, ze względu na swoje rozmiary bardzo rzadko uderzają w atomy mknąc prawie z prędkością światła. Swobodnie przenikają przez wszystko co napotkają, nawet tak duży i masywny obiekt jak Ziemia nie stanowi dla nich przeszkody.

Źródła: wikipedia, polskie radio

*Elektronowolt (eV) – jednostka energii stosowana w fizyce. Jeden elektronowolt jest to energia, jaką uzyskuje bądź traci elektron, który przemieścił się w polu elektrycznym o różnicy potencjałów równej 1 woltowi. https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektronowolt
Popularne pytania
Co było pierwsze, jajko czy kura?
Czy możemy się zatruć "czarną końcówką" banana?
Co z Kościołem zrobił Napoleon?
W którym europejskim kraju nie można się całować w pociągu?
W jakim języku pisał Leonardo da Vinci?
Czy Polska tuż po II wojnie przyjęła Plan Marshalla?
Co było powodem klęski Polaków pod Lenino?
Ilu mieszkańców ma najmniejsze miasto świata?
Jak Chińczycy oceniali reformy w ZSRR i Polsce po 1989 roku?
W jakim dniu tygodnia jesteśmy najbardziej produktywni?
Ile zarabiał Albert Einstein po przybyciu do USA?
Jaka potrawa jest najczęściej sprzedawana w restauracjach na całym świecie?
Ile flag stoi na Księżycu?
Czy Polska w planach Stalina miała być 17. republiką ZSRR?