logo

fizyka
Ile waży nic?

Ile waży nic?
Neutrino należy do najlżejszym i najmniejszych cząsteczek elementarnych we wszechświecie. Część naukowców jakiś czas temu sądziła, że cząsteczka ta nawet nie ma masy. Wprawdzie o neutrinie ciągle wiemy bardzo mało, to jednak naukowcom udało się tego malucha zważyć. Do wyliczenia wagi posłużyli się trójwymiarową mapą wszechświata, to dzięki masie poszczególnych galaktyk i umiejscowienie ich w przestrzeni udało się ustalić, że neutrino waży mniej niż jedna miliardowa masy atomu najlżejszego pierwiastka - wodoru (niecałe 0.28 elektrowolta*).
Neutrina są częścią naszego codziennego życia, w ciągu jednej sekundy przenika nas ok. 50 mln tych maluchów, ze względu na swoje rozmiary bardzo rzadko uderzają w atomy mknąc prawie z prędkością światła. Swobodnie przenikają przez wszystko co napotkają, nawet tak duży i masywny obiekt jak Ziemia nie stanowi dla nich przeszkody.

Źródła: wikipedia, polskie radio

*Elektronowolt (eV) – jednostka energii stosowana w fizyce. Jeden elektronowolt jest to energia, jaką uzyskuje bądź traci elektron, który przemieścił się w polu elektrycznym o różnicy potencjałów równej 1 woltowi. https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektronowolt
Popularne pytania
Jakie były cele I wojny dla europejskich mocarstw?
Jaki wpływ na organizm kobiety ma testosteron?
Z jaką prędkością wieją wiatry na Neptunie?
Czy ptaki mają zęby?
Ile trwa sekunda?
Czy wino powinno się pić do mięsa?
Jak długo trwa budowa igloo?
W którym z państw zaprojektowano i wymyślono walutę Euro?
Kto zaproponował, aby organizatorów i wykonawców holocaustu, nie nazywać Niemcami tylko nazistami?
Jaką wielkość miała największa naga rzeźba w historii?
Czy populacja niedźwiedzi polarnych rośnie czy maleje?
Co to za gadżet?
Które pytanie było najczęściej wyszukiwane w polskim Googlu w 2015 roku?
Ile wynosi temperatura mleka w krowich wymionach?