logo

fizyka
Co jest zapalnikiem bomby termojądrowej?

Co jest zapalnikiem bomby termojądrowej?
Bomba termojądrowa opiera się w odróżnieniu od bomby atomowej (rozszczepienie jądra atomu) na fuzji (syntezy) jądrowej (reakcja łączenia się lekkich jąder atomów np. wodoru w jądra cięższych pierwiastków). Aby reakcja mogła nastąpić potrzebna jest potężna energia, którą w bombie termojądrowej dostarcza wybuch w jej wnętrzu bomba atomowa. Tak więc w bombie termojądrowej znajdują się tak naprawdę dwie bomby, bomba atomowa w tym przypadku pełni jedynie rolę zapalnika. Bomba atomowa powoduje rozpad ciężkich jąder atomów (pluton lub uran) na lżejsze, wyzwalając przy tym ogromne ilości energii. Podczas wybuchu bomby atomowej promieniowanie X rozgrzewa materiał z tworzywa sztucznego, który zamienia się w gorącą plazmę. W wyniku powstania fali uderzeniowej (implozji) powstaje ogromna temperatura, która rozpoczyna proces fuzji jąder wodoru, w efekcie zostaje uwolniona gigantyczna energia.
Popularne pytania
Czy zakładanie nogę na nogę jest szkodliwe dla zdrowia?
Jak powstaje i z czego składa się chmura?
Co znajdowało się na pierwszym znaczku?
Dlaczego podczas startu i lądowania samolotu nakazuje się wyjęcie słuchawek z uszu?
W którym wieku Chiny osiągnęły swój największy rozmiar?
Czy husarze nosili skrzydła?
Jak wyglądały walki bokserskie na Olimpiadzie w starożytnej Grecji?
Czy sól powoduje nadciśnienie?
Osoby preferujące nocny tryb życia mają rzadziej czy częściej problemy psychiczne?
Dlaczego kompania może mieć maksimum 200 żołnierzy?
Który kraj dobrowolnie pozbył się własnej broni atomowej?
Jak pozbyć się zapachu stęchlizny z ubrań?
Dlaczego Niemcy zbombardowali Wieluń?
Czy na Stadionie Narodowym w W-wie znajduje się kaplica?