logo

prawo-polityka
Które kraje europejskie Brytyjczycy lubią najbardziej?, źródło YouGov, 2022


Popularne pytania
Chorzy szybciej dochodzą do zdrowia, kiedy z okien mają widok na jaki punkt?
W którym kraju oplucie oznacza komplement?
Co zrobić z alkoholem przyniesionym przez gości?
Ile w sumie Polaków mieszka za granicą?
W którym roku Niemcy uruchomili pierwszy obóz koncentracyjnych na terenie okupowanej Polski?
Co według Gierka Stalin chciał zrobić z Polską?
Gdzie i w którym roku powstał pierwszy dom towarowy?
Co znajduje się na zdjęciu?
Czy powiedzenie “rozmnażają się jak króliki” ma swoje uzasadnienie?
Jaki procent Niemców należało do NSDAP w 1945 roku?
Dlaczego w II RP powstała antysemicka organizacja ONR?
Czy można nauczyć kota, aby nie budził właściciela nad ranem?
Jaki procent powierzchni Sahary pokrywa piasek?
Kto musiał wyrazić zgodę, aby ochotnik z USA mógł przystąpić do Armii Polskiej we Francji podczas I wojny?