logo

psychologia
Któremu rodzajowi zaburzeń psychicznych najczęściej towarzyszą próby samobójcze?

Któremu rodzajowi zaburzeń psychicznych najczęściej towarzyszą próby samobójcze?
Najczęściej próby samobójcze podejmują osoby cierpiące na zaburzenia afektywne dwubiegunowe (ChAD) (zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa 20-krotnie). Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (ChAD) to zaburzenia nastroju (afektywne), do których należy również depresja. Choroby te mają charakter masowy, przynajmniej raz w życiu cierpi na nie przynajmniej 25% populacji.
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe mają związek z zaburzeniami pracy neuroprzekaźników (związków chemicznych) odpowiedzialnych za przenoszenie sygnałów między neuronami. Na chorobę mają również wpływ problemy dnia codziennego np. stres, psychiczne wypalenie. ChAD może mieć charakter dziedziczny. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (ChAD) pojawiają się najczęściej w młodym wieku 15-25 lat. Na 50% chorych, którzy podjęli próbę samobójczą, aż 20% doprowadzi ją do końca. Od 10% do 15% chorych na ChAD popełnia samobójstwo.
Najbardziej rozpowszechnionym przykładem zaburzeń afektywno dwubiegunowych jest przechodzenie z fazy nadmiaru energii i chęci życia do fazy głębokiej apatii i depresji. Mężczyźni mają częściej okresy nadmiaru energii (manii), natomiast u kobiet dominują fazy depresyjne. Chorobę leczy się również farmakologicznie.
Popularne pytania
Jaką rolę dla Wielkiej Brytanii przewidywał Adolf Hitler?
Co to jest Fronemofobia?
Ile na obecne pieniądze Holendrzy zapłacili za Manhattan w 1626 roku?
Jak się poprawnie pisze "frekfencja" czy "frekwencja"?
Jaki ciężar jest w stanie podnieść dorosły goryl?
Co zrobić, żeby lustro nie parowało?
Dlaczego dystans biegu maratońskiego wynosi 42 km i 195 metrów?
Czy orzeł może polować na ludzi?
Za co Napoleon przeprosił Poniatowskiego?
Co oznacza słowo LOL?
Gdzie znajduje się i ile mierzy najkrótsza ulica w Polsce?
Czy środki przeciw komarom odstraszają je?
Jak w latach 50-tych XX wieku polska prasa nazywała Coca-Colę?
Co sprawia dotykanie produktów w sklepie?