logo

psychologia
Któremu rodzajowi zaburzeń psychicznych najczęściej towarzyszą próby samobójcze?

Któremu rodzajowi zaburzeń psychicznych najczęściej towarzyszą próby samobójcze?
Najczęściej próby samobójcze podejmują osoby cierpiące na zaburzenia afektywne dwubiegunowe (ChAD) (zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa 20-krotnie). Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (ChAD) to zaburzenia nastroju (afektywne), do których należy również depresja. Choroby te mają charakter masowy, przynajmniej raz w życiu cierpi na nie przynajmniej 25% populacji.
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe mają związek z zaburzeniami pracy neuroprzekaźników (związków chemicznych) odpowiedzialnych za przenoszenie sygnałów między neuronami. Na chorobę mają również wpływ problemy dnia codziennego np. stres, psychiczne wypalenie. ChAD może mieć charakter dziedziczny. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (ChAD) pojawiają się najczęściej w młodym wieku 15-25 lat. Na 50% chorych, którzy podjęli próbę samobójczą, aż 20% doprowadzi ją do końca. Od 10% do 15% chorych na ChAD popełnia samobójstwo.
Najbardziej rozpowszechnionym przykładem zaburzeń afektywno dwubiegunowych jest przechodzenie z fazy nadmiaru energii i chęci życia do fazy głębokiej apatii i depresji. Mężczyźni mają częściej okresy nadmiaru energii (manii), natomiast u kobiet dominują fazy depresyjne. Chorobę leczy się również farmakologicznie.
Popularne pytania
Co wkładano zmarłym chińskim eunuchom do trumien?
Którą stroną powinno się chodzić po chodniku?
Jak się pisze “prosze” czy “proszę”?
Czy wilki potrafią pływać?
Kto jest silniejszy biorąc pod uwagę relacje do wagi ciała: słoń czy goryl?
Dlaczego w II RP kupowano duże okręty nawodne?
Jakiego rodzaju ładunki wybuchowe stosowane są najczęściej przez terrorystów w Europie Zachodniej?
Co to jest krzywa Gaussa?
Jak Krzyżacy podbili Prusy?
Które popularne marki komputerów są najbardziej awaryjne?
Jak kobieta może zwiększyć swoją atrakcyjność w serwisie randkowym?
Dlaczego podczas II wojny w okupowanej Polsce nie powstał rząd kolaboracyjny?
Dlaczego Minionki są żółte?
Czy każdy może zostać w Chinach urzędnikiem?