logo

astronomia-fizyka
Jaką dominującą formę ma materia we wszechświecie?

Jaką dominującą formę ma materia we wszechświecie?
Materia może przyjmować różne formy, może występować w formie gazowej, płynnej i gazowej, we wszechświecie w aż 99% występuje w formie czwartego stanu skupienia - plazmy. Materia, którą znamy na Ziemi czy innych planetach to rzadkość. Plazma towarzyszy powstawaniu i umieraniu gwiazd, organizuje galaktyki, tworzy planety.
Plazma to zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym zdecydowana większość część cząstek jest naładowana elektrycznie (w skali makroskopowej jest elektrycznie obojętna). Plazma powstaje w wyniku bardzo intensywnego podgrzewania gazu. W wyniku podgrzania następuje jonizacja, plazma staje się przewodnikiem elektrycznym i zaczyna świecić. Piękne zdjęcia kosmicznych mgławic, erupcje na Słońcu (ok. tysiąca razy w roku) czy zorza polarna, to zasługa właśnie plazmy.
Popularne pytania
Która metoda wykonywania kary śmierci była uznawana w Europie za niehonorową?
W której religii człowiek powinien być jak drewniany klocek?
Co jest najczęstszą przyczyną samobójstw w Polsce?
Czy na Ziemi żyło zwierzę większe od płetwala błękitnego?
W którym państwie znajduje się najstarszy na świecie browar?
Gdzie jest więcej chrześcijan - w Chinach czy we Włoszech?
Czy Ślązacy kiedyś uratowali niepodległość Polski?
Która z wielkich wojen wybuchła z powodu narkotyków?
Co budziło największy strach Niemców podczas bitew kampanii wrześniowej?
Czy kura śpi na grzędzie?
Czy to prawda, że króliki nie potrafią wymiotować?
Kto to powiedział?
Dlaczego przyjaźnienie się z 150 osobami jest niemożliwe?
W którym roku na drogach pojawił się pierwszy pojazd z napędem hybrydowym?