logo

psychologia
Żydzi aszkenazyjscy mają średnio najwyższy iloraz inteligencji spośród wszystkich nacji?

Żydzi aszkenazyjscy mają średnio najwyższy iloraz inteligencji spośród wszystkich nacji?
Tak, ale kluczem do sukcesu jest ich podejście do nauki i pracy, a nie genetyczne predyspozycje.
Popularne pytania
Co uratowało Zakon Krzyżacki w XVI wieku?
Kiedy powinno się jeść śniadanie?
Co oznacza imię Aaron?
W polskiej armii jest więcej szeregowych czy podoficerów?
Co oznacz imię "Jarek"?
Kto wymyślił lody na patyku?
Jaki ciężar jest w stanie podnieść dorosły goryl?
Co może zastąpić płyn do mycia naczyń?
Czy wysoka temperatura bardziej dokucza mężczyznom czy kobietom?
Twarz podparta z boku jedną dłonią włożoną w drugą oznacza ....
Czym się różnią rogi od poraża?
Jaki procent muzułmanów ma więcej niż jedną żonę?
Dlaczego się pocimy?
Jaką walutą płacą Chorwaci: kuną, lewem, lejem, euro, dinarem czy złotym?