logo

fizyka
Jak gorąca jest Ziemia w środku?

Jak gorąca jest Ziemia w środku?
Temperatura Ziemi wzrasta około 20 °C na kilometr. To oznacza, że blisko środka osiąga ona wysokość mniej więcej 3870 °C
Popularne pytania
Do czego w średniowieczu służył ludzki mocz?
W jaki sposób kaczątka rozpoznają matkę?
Czy tłuszcz w pożywieniu powoduje tycie?
Czy wysocy mężczyźni żyją dłużej?
Co w USA jest bardziej rozpoznawalne: znak firmowy McDonald's czy znak krzyża?
Ile zarabia sędzia Trybunału Konstytucyjnego?
Czy noworodek widzi świat tak jak my?
Czy u kotów głównym alergenem jest sierść?
Ile kupy w ciągu dnia wydala przeciętny człowiek?
Czy Europę zamieszkują antylopy?
Czy ekstrawertycy wolą góry, a introwertycy niziny?
Co zrobić, kiedy smartfon się przegrzeje?
Kto nas zna lepiej - rodzina czy Facebook?
Ile lat miał najmłodszy papież?