logo

fizyka
Dlaczego błyskawica i grzmot nie pojawiają się w tym samym momencie?

Dlaczego błyskawica i grzmot nie pojawiają się w tym samym momencie?
Światło (błyskawica) porusza się zdecydowanie wolniej od fali dźwiękowej (grzmot)
Popularne pytania
Skąd pochodzi słowo "chuj"?
Czy ryby mają uszy?
Kiedy po raz pierwszy oficjalnie ogłoszono, że w USA trwa wojna kulturowa?
Kiedy wręczamy wizytówkę - na początku czy na końcu spotkania?
Z jakiego głównego powodu upadł ZSRR?
Co było warunkiem wsparcia ekonomicznego Polski przez Niemcy w 1989 roku?
Zimne czy ciepłe mleko zamarza szybciej?
Jaki procent Niemców należało do NSDAP w 1945 roku?
Ile śpią koty?
Czy wszyscy ludzie pochodzą od jednej i tej samej kobiety?
Skąd się wzięła nazwa "Koktajl Mołotowa"?
Czy kret i dżdżownica są pedofilami?
Które miejsca ciała podatne są na łaskotanie?
Kiedy do KL Auschwitz przybył pierwszy transport Żydów?