logo

sport
Dlaczego na olimpiadzie nie ma wyścigów samochodowych?

Dlaczego na olimpiadzie nie ma wyścigów samochodowych?
Ponieważ każdy sport, który pojawi się na igrzyskach olimpijskich musi opierać się na sile ludzkich mięśni.
Popularne pytania
Dlaczego na Mount Evereście woda wrze już przy 68°C?
Czy codzienne mycie niszczy włosy?
Jaki procent wygranych z automatu w kasynie trafia do graczy?
Czy uprawiający sport mają większe serca?
Co miało uratować ZSRR przez bankructwem?
Czy jądro atomu ma mniejszą masę jako całość niż protony i neutrony miałyby oddzielnie?
Gdzie, oprócz USA, wykonuje się karę śmierci za pomocą krzesła elektrycznego?
Jak się pisze "z Bieszczadów" czy "z Bieszczad"?
Co można zrobić ze starym i nieużywanym smartfonem?
Czy bobry w średniowieczu były uznawane za ptaki?
Czy Niemcy i Rosjanie prowadzili rozmowy pokojowe po 1941 roku?
Jakimi słowami obrażano mężczyzn w I RP?
Dlaczego psy boją się bocianów?
Czym się różnią związki od pierwiastków?