logo

człowiek
Kobiety na 100 mężczyzn w krajach europejskich


Popularne pytania
Na jakiej podstawie Rosjanie podważają niepodległość państw bałtyckich?
W jakim wieku dziecko zaczyna rozpoznawać się w lustrze?
Kiedy powstała pierwsza kiełbasa?
Czy husarze nosili skrzydła?
Jakie obraźliwe słowa zniknęły z pieśni Brygady Legionów Polskich?
Czy mężczyźni widzą więcej kolorów od kobiet?
Co Adolf Hitler sądził o ludziach z rudymi włosami?
Jaki procent Polaków wierzy w zmartwychwstanie umarłych?
Która kawa stygnie szybciej - czarna czy ze śmietanką?
Dlaczego rosyjskie tory kolejowe są szersze niż w Europie?
Kto to powiedział: "Człowiek jest tyle wart, ile warte są sprawy, którymi się zajmuje"?
Co oznacza w internetowym slangu akronim DIY?
Ile Rzeczpospolita musi mieć mieszkańców, aby utrzymać swoją niepodległość?
Które państwo wg Mein Kampf było większym wrogiem Niemiec - Francja czy Rosja?