logo

człowiekJęzyki nilo-saharyskie w Afryce


Serwis nie ma dotacji z Unii czy państwowych firm, są tylko 2 nieinwazyjne reklamy Googla, bardzo prosimy o wyłączenie adblocka

Języki nilo-saharyskie – grupa języków używanych przez około 11 milionów ludzi w Afryce, głównie na terytorium Czadu i w górnym dorzeczu Nilu, a także w Sudanie na terenach historycznej Nubii.

Języki nilo-saharyjskie stanowią luźną grupę silnie zróżnicowanych języków. Niektórzy językoznawcy kwestionują ich przynależność do jednej rodziny, uważając je za ligę językową, rozwiniętą w paleolicie z drobnych prajęzyków regionu. Najczęściej języki nilo-saharyjskie dzieli się na sześć podrodzin: songhaj, konam, maba, saharyjską, wschodniosudańską, środkowosudańską oraz izolowane języki fur, berta i kunama, przy czym przynależność używanych w oddalonym terenie dorzecza Nigru języków songhaj budzi najwięcej kontrowersji. Rodzinę wschodnio- i środkowosudańską do niedawna zaliczano wraz z językami berta i kunama do wspólnej grupy szari-nilockiej.

Niektórzy językoznawcy wskazują na pewne typologiczne podobieństwa języków nilo-saharyjskich (szczególnie środkowosudańskich) z językami nigero-kongijskimi, łącząc te dwie rodziny we wspólną fylę kongo-saharyjską lub nigero-saharyjską. Hipoteza ta nie jest jednak ogólnie akceptowana.

Języki nilo-saharyjskie (zwłaszcza język nubijski) wywarły w głębokiej starożytności wpływ na rodzinę afroazjatycką, przyczyniając się do rozwoju języka staroegipskiego. Z drugiej strony rodzina songhaj została silnie naznaczona wpływem afroazjatyckich języków berberyjskich.

Wiki
Popularne pytania
W jakim kraju uczniowie biją brawo nauczycielowi na koniec lekcji?
Czy twórca wieży Eiffela zaprojektował jakiś obiekt w Polsce?
W którym kraju wprowadzono podatek od moczu?
Co jedzą astronauci?
Czy seks wpływa na inteligencję?
Ile lat ma AIDS?
Z jakiego powodu Galileusz obawiał się poprzeć odkrycia M.Kopernika?
Czy średnia płaca w Korei Północnej wynosi miesięcznie w przeliczeniu około 3 tys. zł?
Ile wysokości mają najwyższe szpilki świata?
Kto jest silniejszy biorąc pod uwagę relacje do wagi ciała: słoń czy goryl?
Czy Kanał Sueski działał w starożytności?
Zwierzę na zdjęciu należy do rodziny psowatych czy szopowatych?
Studenci w Polsce rozpoczynają naukę w październiku. A kiedy początek roku szkolnego przypada w Japonii?
Ile dzieci urodziło się dzięki wymianie studenckiej Erasmus?