logo

fizyka
Jaki jest czwarty stan skupienia?

Jaki jest czwarty stan skupienia?
Plazma, choć trzeba dodać, że nie wszyscy fizycy są zgodni, co do tego, czy plazmę można uznać za czwarty stan skupienia. W większej części Wszechświata materia istnieje właśnie w formie plazmy, to stan skupienia, który niektóre gazy osiągają w wysokich temperaturach. Podczas tego procesu część cząsteczek gazu ulega jonizacji (liczba elektronów przestaje być równa liczbie protonów), zjonizowana cząsteczka ma wtedy ujemny lub dodatni ładunek elektryczny, w skali makroskopowej jednak pozostaje elektrycznie obojętna (ilość jonów ujemnych i dodatnich jest podobna). Mówiąc najprościej - czwarty stan skupienia gaz osiąga wtedy, kiedy jego cząsteczki przestają być obojętnie elektrycznie (elektrony stają się nośnikami prądu).
Plazma przewodzi prąd elektryczny, a jej opór, przeciwnie niż w przypadku metali, maleje ze wzrostem temperatury (w temperaturach powyżej miliona stopni Celsjusza przewodność plazmy dorównuje, a nawet przewyższa przewodność metali).

Plazma jest właściwie wszędzie, szacuje się, że aż 99% procent jasnej, jak i ciemnej materii to plazma. Każda gwiazda zbudowana jest z plazmy, również nasze Słońce. Temperatura panujące w Słońcu są tak wysokie, że atomy w takim stanie, jak na naszej planecie nie występują. Z plazmą mamy do czynienia podczas wyładowań elektrycznych, kiedy np. podczas wyładowań atmosferycznych, zorzy polarnej, podczas zapalania światła, podczas używania zapalarki do kuchenek gazowych, w energooszczędnych świetlówkach. Największe nadzieje jednak ludzkość wiąże z plazmą w energetyce termojądrowej. To właśnie plazma może umożliwić otrzymanie takiej temperatury (kilkuset milionów stopni), która umożliwi podtrzymanie samopodtrzymującej się reakcji termojądrowej (synteza lekkich jąder np.deuteru i trytu), a wraz z tym nieograniczone źródło energii.
Popularne pytania
Jakim kierowcą jesteś?
Co to za zwierzę?
Czy bez pomocy Rosji Niemcy były w stanie wygrać wojnę w 1939 i 1940 roku?
Ile w sumie kosztują związki chemiczne, z których zbudowane jest ciało człowieka?
Czy zazdrość jest potrzebna w związku?
O ile średnio dłużej żyją eunuchowie (wykastrowani mężczyźni) od normalnych mężczyzn?
Dlaczego najgorszy czas na kłótnię jest pomiędzy 6 i 12?
Ile razy wybory prezydenckie w USA wygrał polityk, który nie miał więcej głosów niż konkurent?
Jakie warunki panują na Mount Evereście?
Ile przeciętnie orzeszków znajduje się w batonie Snickers?
Komu długopis zawdzięcza popularność?
Jak najłatwiej dotrzeć do Chińczyków: słowem czy obrazem?
Czy jakość pieczywa można też ocenić po tym, jak się starzeje?
Ile liter liczył najdłuższy niemiecki wyraz?