logo

fizyka
Jaki jest czwarty stan skupienia?

Jaki jest czwarty stan skupienia?
Plazma, choć trzeba dodać, że nie wszyscy fizycy są zgodni, co do tego, czy plazmę można uznać za czwarty stan skupienia. W większej części Wszechświata materia istnieje właśnie w formie plazmy, to stan skupienia, który niektóre gazy osiągają w wysokich temperaturach. Podczas tego procesu część cząsteczek gazu ulega jonizacji (liczba elektronów przestaje być równa liczbie protonów), zjonizowana cząsteczka ma wtedy ujemny lub dodatni ładunek elektryczny, w skali makroskopowej jednak pozostaje elektrycznie obojętna (ilość jonów ujemnych i dodatnich jest podobna). Mówiąc najprościej - czwarty stan skupienia gaz osiąga wtedy, kiedy jego cząsteczki przestają być obojętnie elektrycznie (elektrony stają się nośnikami prądu).
Plazma przewodzi prąd elektryczny, a jej opór, przeciwnie niż w przypadku metali, maleje ze wzrostem temperatury (w temperaturach powyżej miliona stopni Celsjusza przewodność plazmy dorównuje, a nawet przewyższa przewodność metali).

Plazma jest właściwie wszędzie, szacuje się, że aż 99% procent jasnej, jak i ciemnej materii to plazma. Każda gwiazda zbudowana jest z plazmy, również nasze Słońce. Temperatura panujące w Słońcu są tak wysokie, że atomy w takim stanie, jak na naszej planecie nie występują. Z plazmą mamy do czynienia podczas wyładowań elektrycznych, kiedy np. podczas wyładowań atmosferycznych, zorzy polarnej, podczas zapalania światła, podczas używania zapalarki do kuchenek gazowych, w energooszczędnych świetlówkach. Największe nadzieje jednak ludzkość wiąże z plazmą w energetyce termojądrowej. To właśnie plazma może umożliwić otrzymanie takiej temperatury (kilkuset milionów stopni), która umożliwi podtrzymanie samopodtrzymującej się reakcji termojądrowej (synteza lekkich jąder np.deuteru i trytu), a wraz z tym nieograniczone źródło energii.
Popularne pytania
Która firma zaprojektowała samochód z napędem atomowym?
Co proponował syn Wielopolskiego, aby spacyfikować powstanie styczniowe 1863 roku?
Jaki procent oka wystaje poza naszą twarz?
Jak długo trwa trawienie od pierwszego kęsa do wypróżnienia?
Co by się stało, gdyby nagle wszystkie neurony w mózgu zaczęły pracować?
Co to za urządzenie?
Czy łatwy dostęp do pornografii sprzyja większej liczbie przestępstw seksualnych?
Dlaczego korzystając z kolejki górskiej Formula Rossa w ZEA trzeba założyć specjalne okulary?
Czy na Antarktydzie wybudowano jakiś kościół?
Które ziemie otrzymałaby Polska, gdyby Rosja pozostała neutralna w 1939 roku?
Ile potrzeba płatków róż do wyprodukowania 1kg olejku różanego?
Jak się nazywał koń Mahometa?
Co oznacza słowo Pokemon?
Dlaczego śnieg jest biały, a lód przeźroczysty?