logo

fizykaJaki jest czwarty stan skupienia?

Jaki jest czwarty stan skupienia?

Serwis nie ma dotacji z Unii czy państwowych firm, są tylko 2 nieinwazyjne reklamy Googla, bardzo prosimy o wyłączenie adblocka

Plazma, choć trzeba dodać, że nie wszyscy fizycy są zgodni, co do tego, czy plazmę można uznać za czwarty stan skupienia. W większej części Wszechświata materia istnieje właśnie w formie plazmy, to stan skupienia, który niektóre gazy osiągają w wysokich temperaturach. Podczas tego procesu część cząsteczek gazu ulega jonizacji (liczba elektronów przestaje być równa liczbie protonów), zjonizowana cząsteczka ma wtedy ujemny lub dodatni ładunek elektryczny, w skali makroskopowej jednak pozostaje elektrycznie obojętna (ilość jonów ujemnych i dodatnich jest podobna). Mówiąc najprościej - czwarty stan skupienia gaz osiąga wtedy, kiedy jego cząsteczki przestają być obojętnie elektrycznie (elektrony stają się nośnikami prądu).
Plazma przewodzi prąd elektryczny, a jej opór, przeciwnie niż w przypadku metali, maleje ze wzrostem temperatury (w temperaturach powyżej miliona stopni Celsjusza przewodność plazmy dorównuje, a nawet przewyższa przewodność metali).

Plazma jest właściwie wszędzie, szacuje się, że aż 99% procent jasnej, jak i ciemnej materii to plazma. Każda gwiazda zbudowana jest z plazmy, również nasze Słońce. Temperatura panujące w Słońcu są tak wysokie, że atomy w takim stanie, jak na naszej planecie nie występują. Z plazmą mamy do czynienia podczas wyładowań elektrycznych, kiedy np. podczas wyładowań atmosferycznych, zorzy polarnej, podczas zapalania światła, podczas używania zapalarki do kuchenek gazowych, w energooszczędnych świetlówkach. Największe nadzieje jednak ludzkość wiąże z plazmą w energetyce termojądrowej. To właśnie plazma może umożliwić otrzymanie takiej temperatury (kilkuset milionów stopni), która umożliwi podtrzymanie samopodtrzymującej się reakcji termojądrowej (synteza lekkich jąder np.deuteru i trytu), a wraz z tym nieograniczone źródło energii.
Popularne pytania
W którym roku Brytyjczycy i Niemcy spłacili swoje długi wynikające z I wojny światowej?
Ile czasu trwał najdłuższy udokumentowany kac na świecie?
Czy Hitler był nacjonalistą?
Ile w Polsce osób zarobiło w 2017 roku więcej niż 1 mln zł?
Jak powinno się robić kupę?
Czy miód zyskuje lecznicze właściwości po dodaniu do gorącego mleka lub herbaty?
Które produkty można jeść na noc?
Dlaczego carowie bali się reformować kraj?
W której grupie zawodowej PRL-owska bezpieka pozyskała najwięcej donosicieli?
Jakie obciążenie może połamać ludzką kość?
Jak podawano ziemniaki w starożytnej Grecji?
Kto najczęściej mieszał betonową zaprawę przed wynalezieniem betoniarki?
Skąd pochodzi powiedzenie "pijany jak świnia"?
Skąd się wziął zwyczaj Halloween?