logo

fizykaJaki jest czwarty stan skupienia?

Jaki jest czwarty stan skupienia?

Serwis nie ma dotacji z Unii czy państwowych firm, są tylko 2 nieinwazyjne reklamy Googla, bardzo prosimy o wyłączenie adblocka

Plazma, choć trzeba dodać, że nie wszyscy fizycy są zgodni, co do tego, czy plazmę można uznać za czwarty stan skupienia. W większej części Wszechświata materia istnieje właśnie w formie plazmy, to stan skupienia, który niektóre gazy osiągają w wysokich temperaturach. Podczas tego procesu część cząsteczek gazu ulega jonizacji (liczba elektronów przestaje być równa liczbie protonów), zjonizowana cząsteczka ma wtedy ujemny lub dodatni ładunek elektryczny, w skali makroskopowej jednak pozostaje elektrycznie obojętna (ilość jonów ujemnych i dodatnich jest podobna). Mówiąc najprościej - czwarty stan skupienia gaz osiąga wtedy, kiedy jego cząsteczki przestają być obojętnie elektrycznie (elektrony stają się nośnikami prądu).
Plazma przewodzi prąd elektryczny, a jej opór, przeciwnie niż w przypadku metali, maleje ze wzrostem temperatury (w temperaturach powyżej miliona stopni Celsjusza przewodność plazmy dorównuje, a nawet przewyższa przewodność metali).

Plazma jest właściwie wszędzie, szacuje się, że aż 99% procent jasnej, jak i ciemnej materii to plazma. Każda gwiazda zbudowana jest z plazmy, również nasze Słońce. Temperatura panujące w Słońcu są tak wysokie, że atomy w takim stanie, jak na naszej planecie nie występują. Z plazmą mamy do czynienia podczas wyładowań elektrycznych, kiedy np. podczas wyładowań atmosferycznych, zorzy polarnej, podczas zapalania światła, podczas używania zapalarki do kuchenek gazowych, w energooszczędnych świetlówkach. Największe nadzieje jednak ludzkość wiąże z plazmą w energetyce termojądrowej. To właśnie plazma może umożliwić otrzymanie takiej temperatury (kilkuset milionów stopni), która umożliwi podtrzymanie samopodtrzymującej się reakcji termojądrowej (synteza lekkich jąder np.deuteru i trytu), a wraz z tym nieograniczone źródło energii.
Popularne pytania
Jak jest po rumuńsku “nie wiem”?
Ile kosztuje litr benzyny w USA?
Jaka muzyka jest najlepsza w restauracjach, a jaka w fast foodach?
Jak zwiększyć szanse przeżycia po wyrzuceniu za burtę?
W których miejscach świata ciała zmarłych ludzi pozostawia się padlinożercom na pożarcie?
Czy Rio de Ja­ne­iro jest stolicą Brazylii?
Ilu ludzi zginęło podczas zdobywania kosmosu?
Na ile w przeciętnym domu starcza jedna rolka papieru?
Jaki surowiec zastąpi ropę naftową?
Pierwszą używką po jaką sięgają przyszli narkomani jest częściej marihuana czy alkohol?
Twarz podparta z boku jedną dłonią włożoną w drugą oznacza ....
Czy jedzenie owoców ma wady?
Gdzie żyje statystycznie największy odsetek ludzi z depresją?
Czy z wiekiem uścisk dłoni jest słabszy czy mocniejszy?