logo

zwierzęta
Jak zmierzyć psu temperaturę?

Jak zmierzyć psu temperaturę?
Temperaturę psu mierzy się wyłącznie doodbytniczo.
Popularne pytania
Czy po przegranej w 1940 roku Niemcy pozwolili Francuzom zachować armię?
Co to jest krzywa Gaussa?
Jaki procent mieszkańców Wilna w 1931 roku stanowili Litwini?
Czy wszystkie możliwe kombinacje w szachach zostały już rozegrane?
Które państwo ma więcej km autostrad - USA czy Chiny?
Jak uśmierzyć uczucie pieczenia po spożyciu ostrej potrawy?
Kiedy Polska stała się krajem tolerancyjnym religijnie?
Rok świetlny to ile kilometrów?
Jaki procent duchownych w Polsce nie przeżyło II wojny światowej?
Czy istnieje uniwersalny język, którym mogą posługiwać się wszyscy Słowianie?
Co znajduje się na zdjęciu?
W jakich okolicznościach powstało powiedzenie "pieniądze nie śmierdzą"?
Którego dnia wojny francusko-niemieckiej 1940 roku było wiadomo, że Francja przegrała?
Kto oprócz Polski otrzymał gwarancje bezpieczeństwa ze strony Londynu w 1939 roku?