logo

historia
Ilu carów zostało zamordowanych w trakcie rewolucji październikowej?

Ilu carów zostało zamordowanych w trakcie rewolucji październikowej?
dwóch, drugim był wielki książę Michał
Popularne pytania
Czy 2 mln Polaków, która mieszka w Niemczech jest uznawana przez rząd niemiecki za mniejszość?
Co jest warunkiem nominacji do otrzymania “nagrody” Darwina?
Ile gwiazd znajduje się w Drodze Mlecznej?
Jaki procent Polaków uważa, że Bóg wysłuchuje ich modlitw?
Jak nazywa się biała część paznokcia?
Z którym z wymienionych państw Rosja nie graniczy: a) Polska, b) Uzbekistan, c) Norwegia, d) Korea Północna?
Co jest potrzebne, aby latać dronem?
W której części dnia jesteśmy najmniej odporni na infekcje?
Od czego pochodzi słowo Gimnazjum?
Prawo jakiego państwa obowiązuje na terenie siedziby ONZ w Nowym Jorku?
Im większa masa atomu, tym mniejsza jego ...... ?
Od których surowców PRL był uzależniony od ZSRR?
Czy wysiłek fizyczny zakwasza czy odkwasza organizm?
Ile komórek naskórka traci człowiek w ciągu godziny: a) 5, b) 10 tys., c) 10 mld, d) 1,5 mln?