logo

wojna, 1944
07-21.08.44r. bitwa pod Falaise. Pomimo desperackich ataków m.in. 2 Dyw Panc SS, 1 Dyw Panc gen.S.Maczka utrzymała pozycje ...

07-21.08.44r. bitwa pod Falaise. Pomimo desperackich ataków m.in. 2 Dyw Panc SS, 1 Dyw Panc gen.S.Maczka utrzymała pozycje ...
Bitwa pod Falaise (kocioł Falaise) – bitwa stoczona w dniach 7-21 sierpnia 1944 w ramach operacji „Overlord”. Doprowadziła do przełamania obrony niemieckiej w Normandii i wyjścia aliantów na linię Sekwany, a później Renu. Znaczącą rolę odegrała w niej polska 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem generała Stanisława Maczka, wchodząca w skład II Korpusu Kanadyjskiego.
7 sierpnia polska dywizja została rozlokowana po wschodniej stronie drogi Caen – Falaise z zadaniem wzięcia udziału w ofensywie II Korpusu Kanadyjskiego, której celem było zdobycie wzgórz w okolicy miasta Falaise. Natarcie rozpoczęło się 8 sierpnia. Szybko utknęło jednak w miejscu, gdyż dobrze przygotowana niemiecka obrona spowodowała ciężkie straty wśród nacierających czołgów, szczególnie 2 Pułku Pancernego. Ataki zostały ponowione 9 i 10 sierpnia i mimo początkowych postępów, również i one nie zdołały przełamać linii obronnych Niemców. 11 sierpnia dowódca II Korpusu Kanadyjskiego ogłosił zakończenie operacji.
W międzyczasie działania wojsk alianckich w pozostałych sektorach, w szczególności amerykańskiej 3 Armii, doprowadziły do częściowego okrążenia wojsk niemieckich. Korytarz, przez który mogły się one wycofać w głąb Francji zawęził się do mniej niż 30 kilometrów. Zadanie zaryglowania tej luki powierzono m.in. 1 Dywizji Pancernej.
Nowe natarcie rozpoczęło się 14 sierpnia pod kryptonimem „Tractable”. Polska dywizja sforsowała rzekę Dives, po czym została podzielona na grupy bojowe. 19 sierpnia jedna z nich, we współdziałaniu z nacierającymi z południa Amerykanami, zajęła miasteczko Chambois, leżące na drodze wycofującego się Wehrmachtu. W tym samym czasie druga zdobyła ważne strategicznie wzgórza Mont Ormel (Maczugę). Doprowadziło to do zamknięcia okrążenia wokół niemieckich 7 Armii i 5 Armii Pancernej w tzw. kotle Falaise. 20 sierpnia polskie jednostki na Maczudze zostały jednak same okrążone i musiały odpierać silny kontratak 2 DPanc SS, dzięki czemu część sił niemieckich zdołała wymknąć się z kotła. Pomimo intensywnego ostrzału artyleryjskiego i ponawianych desperackich szturmów nieprzyjaciela, 1 Dywizji Pancernej udało się utrzymać pozycje aż do zluzowania 21 sierpnia przez oddziały kanadyjskiej 4 DPanc, dotychczas zatrzymane przez 9 DPanc SS w okolicach wzgórza 240.
Bezpośrednio po bitwie 1 Dywizja Pancerna przeszła na kilka dni do odwodu II Korpusu Kanadyjskiego. Po uzupełnieniu strat powróciła na pierwszą linię frontu i wzięła udział w pościgu za wycofującymi się wojskami niemieckimi.

W kotle pod Falaise rozbiciu uległy niemieckie 326, 353, 363, 271, 276, 277 i 89 Dywizje Piechoty. Z okrążenia udało się wydostać natomiast dywizjom pancernym, ale utraciły one większość czołgów i innego ciężkiego sprzętu. W sumie straty Niemców szacuje się na 40 tys. wziętych do niewoli, 10 do 15 tys. zabitych.

Polska 1 Dywizja Pancerna wzięła 5113 jeńców, zniszczyła 55 czołgów, 44 działa polowe, 38 samochodów pancernych i 207 pojazdów mechanicznych, tracąc przy tym 325 zabitych, 1002 rannych i 114 zaginionych. Zniszczeniu uległo też około 80 czołgów.

Wiki
Popularne pytania
Czy leki dla dorosłych są takie same, jak dla dzieci?
Mleko to jedzenie czy napój?
Gdzie znajduje się najbardziej skażone miejsce na Ziemi?
O czym należy pamiętać pijąc piwo w Czechach?
Jak bezpiecznie opuścić się po linie?
Który z krajów świata jest najbardziej zaludniony?
Na jakie dwa rodzaje można podzielić piwa?
Co to jest lachanofobia?
Gdzie znajduje się skocznia narciarska "Wielka Krokiew"?
Jaką długość ma najdłuższy peron metra na świecie?
W którym roku powstał Bank Polski w Warszawie: a) 1918, b) 1828 c) 1989 d) 2010?
Czy lepiej jeść kilka małych posiłków czy trzy główne?
Czego nie lubi nowotwór piersi?
Jak jest po japońsku “przepraszam”?