logo

zabawneCzy będąc zanurzonym na dnie 10-metrowego jeziora da się puścić bąka?

Czy będąc zanurzonym na dnie 10-metrowego jeziora da się puścić bąka?

Serwis nie ma dotacji z Unii czy państwowych firm, są tylko 2 nieinwazyjne reklamy Googla, bardzo prosimy o wyłączenie adblocka

Z powodu ciśnienia, jakie panuje na 10 metrach głębokości nie będzie możliwe.
Popularne pytania
Jak powstała muzyka?
Kto musiał wyrazić zgodę, aby ochotnik z USA mógł przystąpić do Armii Polskiej we Francji podczas I wojny?
Dlaczego w średniowieczu przed egzekucją skazanym zawiązywano oczy?
Czy biały cukier różnych producentów jest tak samo słodki?
Czym, oprócz ceny, charakteryzowały się pierwsze Rolls-Royce?
Jak brzmiał ostatni rozkaz Hitlera dla Wehrmachtu?
Kto ma większe szanse przeżyciu po wyrzuceniu za burtę - chudy czy otyły?
Ile w Polsce osób zarobiło w 2017 roku więcej niż 1 mln zł?
Komu Polacy zawdzięczają zdobycie Monte Cassino?
W których wymienionych państwach obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW): USA, UK, Japonia, Australia, Francja, Kanada?
Czy Ślązacy kiedyś uratowali niepodległość Polski?
W jakiej pozycji należy spać, żeby mieć miłe sny?
Ile miesięcy przeciętny Polak musiał pracować, aby kupić Syrenkę w 1966 roku?
Dlaczego wieczorem odczuwa się głód?