logo

historiaCykl wykładów prof. Andrzeja Nowaka - "Węzły polskiej pamięci: spór o upadek Polski"

Cykl wykładów prof. Andrzeja Nowaka -
1. Wolność
2. Odwaga
3. Unia
4. Bratni spór
5. Spór o upadek Polski
6. Spór o zachodnią orientację polskich nadziei
7. Spór o wschodnią orientację polskich nadziei
8. Bić się czy nie bić: spór o polskie powstania
9. Uczeni, inżynierowie, sawantki i praca organiczna: spór o polską modernizację w wieku XIX

Kolejny wykład prof. Andrzeja Nowaka z cyklu "Węzły polskiej pamięci" p.t. "Między konfederacją barską a Konstytucją 3 Maja: spór o upadek Polski" , który odbył się 17 stycznia 2017 w Domu Pielgrzyma "AMICUS" na warszawskim Żoliborzu.
Bibliografia:
Władysław Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1-2, wyd. 2, Warszawa 1991
Jerzy Łojek, Geneza i obalenie konstytucji 3 maja, Lublin 1986
Richard Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012
Anna Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000
Prof. Andrzej Nowak "Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły?" - z tomu "Historie politycznych tradycji", Kraków 2007.

1. Wolność
2. Odwaga
3. Unia
4. Bratni spór
5. Spór o upadek Polski
6. Spór o zachodnią orientację polskich nadziei
7. Spór o wschodnią orientację polskich nadziei
8. Bić się czy nie bić: spór o polskie powstania
9. Uczeni, inżynierowie, sawantki i praca organiczna: spór o polską modernizację w wieku XIX

Kolejny wykład prof. Andrzeja Nowaka z cyklu "Węzły polskiej pamięci" p.t. "Między konfederacją barską a Konstytucją 3 Maja: spór o upadek Polski" , który odbył się 17 stycznia 2017 w Domu Pielgrzyma "AMICUS" na warszawskim Żoliborzu.
Bibliografia:
Władysław Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1-2, wyd. 2, Warszawa 1991
Jerzy Łojek, Geneza i obalenie konstytucji 3 maja, Lublin 1986
Richard Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012
Anna Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000
Prof. Andrzej Nowak "Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły?" - z tomu "Historie politycznych tradycji", Kraków 2007.

1. Wolność
2. Odwaga
3. Unia
4. Bratni spór
5. Spór o upadek Polski
6. Spór o zachodnią orientację polskich nadziei
7. Spór o wschodnią orientację polskich nadziei
8. Bić się czy nie bić: spór o polskie powstania
9. Uczeni, inżynierowie, sawantki i praca organiczna: spór o polską modernizację w wieku XIX

Kolejny wykład prof. Andrzeja Nowaka z cyklu "Węzły polskiej pamięci" p.t. "Między konfederacją barską a Konstytucją 3 Maja: spór o upadek Polski" , który odbył się 17 stycznia 2017 w Domu Pielgrzyma "AMICUS" na warszawskim Żoliborzu.
Bibliografia:
Władysław Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1-2, wyd. 2, Warszawa 1991
Jerzy Łojek, Geneza i obalenie konstytucji 3 maja, Lublin 1986
Richard Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012
Anna Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000
Prof. Andrzej Nowak "Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły?" - z tomu "Historie politycznych tradycji", Kraków 2007.

1. Wolność
2. Odwaga
3. Unia
4. Bratni spór
5. Spór o upadek Polski
6. Spór o zachodnią orientację polskich nadziei
7. Spór o wschodnią orientację polskich nadziei
8. Bić się czy nie bić: spór o polskie powstania
9. Uczeni, inżynierowie, sawantki i praca organiczna: spór o polską modernizację w wieku XIX

Kolejny wykład prof. Andrzeja Nowaka z cyklu "Węzły polskiej pamięci" p.t. "Między konfederacją barską a Konstytucją 3 Maja: spór o upadek Polski" , który odbył się 17 stycznia 2017 w Domu Pielgrzyma "AMICUS" na warszawskim Żoliborzu.
Bibliografia:
Władysław Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1-2, wyd. 2, Warszawa 1991
Jerzy Łojek, Geneza i obalenie konstytucji 3 maja, Lublin 1986
Richard Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012
Anna Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000
Prof. Andrzej Nowak "Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły?" - z tomu "Historie politycznych tradycji", Kraków 2007.

1. Wolność
2. Odwaga
3. Unia
4. Bratni spór
5. Spór o upadek Polski
6. Spór o zachodnią orientację polskich nadziei
7. Spór o wschodnią orientację polskich nadziei
8. Bić się czy nie bić: spór o polskie powstania
9. Uczeni, inżynierowie, sawantki i praca organiczna: spór o polską modernizację w wieku XIX

Kolejny wykład prof. Andrzeja Nowaka z cyklu "Węzły polskiej pamięci" p.t. "Między konfederacją barską a Konstytucją 3 Maja: spór o upadek Polski" , który odbył się 17 stycznia 2017 w Domu Pielgrzyma "AMICUS" na warszawskim Żoliborzu.
Bibliografia:
Władysław Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1-2, wyd. 2, Warszawa 1991
Jerzy Łojek, Geneza i obalenie konstytucji 3 maja, Lublin 1986
Richard Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012
Anna Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000
Prof. Andrzej Nowak "Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły?" - z tomu "Historie politycznych tradycji", Kraków 2007.

1. Wolność
2. Odwaga
3. Unia
4. Bratni spór
5. Spór o upadek Polski
6. Spór o zachodnią orientację polskich nadziei
7. Spór o wschodnią orientację polskich nadziei
8. Bić się czy nie bić: spór o polskie powstania
9. Uczeni, inżynierowie, sawantki i praca organiczna: spór o polską modernizację w wieku XIX

Kolejny wykład prof. Andrzeja Nowaka z cyklu "Węzły polskiej pamięci" p.t. "Między konfederacją barską a Konstytucją 3 Maja: spór o upadek Polski" , który odbył się 17 stycznia 2017 w Domu Pielgrzyma "AMICUS" na warszawskim Żoliborzu.
Bibliografia:
Władysław Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1-2, wyd. 2, Warszawa 1991
Jerzy Łojek, Geneza i obalenie konstytucji 3 maja, Lublin 1986
Richard Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012
Anna Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000
Prof. Andrzej Nowak "Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły?" - z tomu "Historie politycznych tradycji", Kraków 2007.

1. Wolność
2. Odwaga
3. Unia
4. Bratni spór
5. Spór o upadek Polski
6. Spór o zachodnią orientację polskich nadziei
7. Spór o wschodnią orientację polskich nadziei
8. Bić się czy nie bić: spór o polskie powstania
9. Uczeni, inżynierowie, sawantki i praca organiczna: spór o polską modernizację w wieku XIX

Kolejny wykład prof. Andrzeja Nowaka z cyklu "Węzły polskiej pamięci" p.t. "Między konfederacją barską a Konstytucją 3 Maja: spór o upadek Polski" , który odbył się 17 stycznia 2017 w Domu Pielgrzyma "AMICUS" na warszawskim Żoliborzu.
Bibliografia:
Władysław Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1-2, wyd. 2, Warszawa 1991
Jerzy Łojek, Geneza i obalenie konstytucji 3 maja, Lublin 1986
Richard Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012
Anna Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000
Prof. Andrzej Nowak "Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły?" - z tomu "Historie politycznych tradycji", Kraków 2007.

1. Wolność
2. Odwaga
3. Unia
4. Bratni spór
5. Spór o upadek Polski
6. Spór o zachodnią orientację polskich nadziei
7. Spór o wschodnią orientację polskich nadziei
8. Bić się czy nie bić: spór o polskie powstania
9. Uczeni, inżynierowie, sawantki i praca organiczna: spór o polską modernizację w wieku XIX

Kolejny wykład prof. Andrzeja Nowaka z cyklu "Węzły polskiej pamięci" p.t. "Między konfederacją barską a Konstytucją 3 Maja: spór o upadek Polski" , który odbył się 17 stycznia 2017 w Domu Pielgrzyma "AMICUS" na warszawskim Żoliborzu.
Bibliografia:
Władysław Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1-2, wyd. 2, Warszawa 1991
Jerzy Łojek, Geneza i obalenie konstytucji 3 maja, Lublin 1986
Richard Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012
Anna Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000
Prof. Andrzej Nowak "Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły?" - z tomu "Historie politycznych tradycji", Kraków 2007.

1. Wolność
2. Odwaga
3. Unia
4. Bratni spór
5. Spór o upadek Polski
6. Spór o zachodnią orientację polskich nadziei
7. Spór o wschodnią orientację polskich nadziei
8. Bić się czy nie bić: spór o polskie powstania
9. Uczeni, inżynierowie, sawantki i praca organiczna: spór o polską modernizację w wieku XIX

Kolejny wykład prof. Andrzeja Nowaka z cyklu "Węzły polskiej pamięci" p.t. "Między konfederacją barską a Konstytucją 3 Maja: spór o upadek Polski" , który odbył się 17 stycznia 2017 w Domu Pielgrzyma "AMICUS" na warszawskim Żoliborzu.
Bibliografia:
Władysław Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1-2, wyd. 2, Warszawa 1991
Jerzy Łojek, Geneza i obalenie konstytucji 3 maja, Lublin 1986
Richard Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012
Anna Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000
Prof. Andrzej Nowak "Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły?" - z tomu "Historie politycznych tradycji", Kraków 2007.

Popularne pytania
Które miejsca ciała podatne są na łaskotanie?
Czy mężczyźni mdleją częściej niż kobiety?
Jaki język jest j. obrzędowym dla większości amiszów?
Jaki procent zdjęć w internecie to zdjęcia nagich kobiet?
Czy gepard ryczy?
Na fladze, którego państwa znajduje się karabin Kałasznikow?
Ile razy zmieniało się logo wyszukiwarki Google?
Których krajów przywódcy najbardziej naciskali na interwencję w Czechosłowacji w 1968 roku?
Po śmierci J. Piłsudskiego w III Rzeszy ogłoszono dzień żałoby narodowej?
Jakie wady ma koronkowa bielizna?
Jak jest po węgiersku "proszę bardzo"? (odpowiedź na podziękowanie)
Czy rządy Australii dopiero w połowie lat 60. XX wieku uznały Aborygenów za ludzi?
Czy mruczenie kota jest zawsze oznaką zadowolenia?
W Japonii mafie działają oficjalnie, mają swoje biura, godła, a ich działania w dużej mierze opierają się na kodeksie samurajów?