logo

człowiek
Jaki owoc jest najczęściej jedzony na świecie?

Jaki owoc jest najczęściej jedzony na świecie?
Najczęściej jedzonym owocem na świecie jest .... mango.
Popularne pytania
Która z wymienionych polskich miejscowości nie istnieje naprawdę: Świnki, Krzywe Kolano, Biały Kał?
Czy osoby zachowujące dłużej młodzieńczą twarz żyją dłużej?
Co to jest?
Czy można dostać w szkole ocenę niedostateczną za brak podręcznika?
Jak na holocaust Żydów zareagowali polscy antysemici?
Z jaką prędkością biega najszybszy człowiek świata?
Kiedy zaczynamy jeść podczas oficjalnego przyjęcia?
Jaki odsetek Polaków uważa, że Bóg istnieje?
Która zabawka w Polsce uważana jest za najstarszą?
Co musiał zrobić po śniadaniu każdy uczeń elitarnej szkoły w Eton w XVII wieku?
Który gatunek węża jest największy na świecie?
Czy mieszkańcy Izraela wyznania mojżeszowego nie mogą dłubać w nosie w trakcie szabatu?
Które europejskie państwo pomogło Izraelowi zwyciężyć w wojnie Jon Kipur w 1973 roku?
Ile wynosi rekord Polski z tytułu nieuregulowanych rachunków telefonicznych?