logo

natura
Jaką najwyższą temperaturę odnotowano w Polsce?

Jaką najwyższą temperaturę odnotowano w Polsce?
40,2 stopnie Celsjusza, a miało to miejsce 29 lipca 1921 roku w Prószkowie koło Opola.
Popularne pytania
Czy w starożytnym Egipcie ludzi o rudych włosach uznawano za szczęściarzy?
Kto stworzył Konstytucję RP w 1997 roku?
Jak jest po węgiersku "but"?
Która atrakcja turystyczna Europy nie jest dostępna dla kobiet?
Które zawody w Polsce oferują największe zarobki?
Absolwenci których uczelni mogli nie umieć czytać i pisać?
Czy kaczki zimą powinno się dokarmiać chlebem?
W którym roku po raz pierwszy Azjaci pokonali mocarstwo europejskie?
Jak ma na imię kucharz w bajce "Przygody Baltazara Gąbki"?
W którym roku odnotowano najwyższą temperaturę na obszarze położonym w dzisiejszych granicach Polski?
Czy obecne możliwości techniczne umożliwiają poprawianie genów dorosłego człowieka?
Co zrobił car Piotr I, aby zachęcić Rosjan do zasiedlenia Petersburga?
Co oznacza zwrot “expressis verbis”?
Od kiedy imię Jakub piszemy przez "u" otwarte?