logo

historia
Kto był kandydatem na króla Polski podczas II wojny światowej?

Kto był kandydatem na króla Polski podczas II wojny światowej?
Według emigracyjnego historyka prof. J.Ciechanowskiego proponowanym nieoficjalnie kandydatem na króla Polski był książę Kentu.
Popularne pytania
Co się dzieje z człowiekiem, gdy pali marihuanę?
Czy Kazachstan leży w Europie?
Kiedy biegacz powinien rozpocząć tzw. roztrenowanie?
Co jest główną przyczyną gniewu?
Kiedy Polacy po raz pierwszy zetknęli się z Chińczykami?
O co prosił Gorbaczow Chińczyków w 1989 roku?
Co rośnie szybciej: włosy czy szpik kostny?
Co oznacza imię Ada?
Który kraj zawdzięcza Polsce niepodległość?
Co zrobił car Mikołaj I z dyktatorem powstania listopadowego generałem Józefem Chłopickim?
Czy nowa ekoreligia ma swoje źródło w innej religii?
Ile liści traci dąb w ciągu całego roku?
Ile trwa ciąża?
Czy kota można wyprowadzać na spacer?