logo

historia
W której armii istniał oddział złożony wyłącznie z homoseksualistów?

W której armii istniał oddział złożony wyłącznie z homoseksualistów?
Oddział złożony tylko z homoseksualistów znajdował się w armii Teb (jedno z państw miast starożytnej Grecji).
Popularne pytania
Jakiej narodowości był skazany za ludobójstwo Adolf Eichmann?
Który ziemski organizm jest najsilniejszy?
Która choroba zakaźna jest w Polsce najgroźniejsza?
Co ma wspólnego kaszel i hemoroidy?
Która część ciała człowieka jest najbardziej podatna na wychłodzenie?
Jaka kara groziła palaczom tytoniu w Europie w XVII wieku?
Na jakiej wysokości znajduje się najwyżej położony stadion piłkarski?
Co to za roślina?
W którym kraju w Europie kręcono serial “Gra o tron”?
Co jest dla pilota łatwiejsze: start czy lądowanie?
Ilu mieszkańców ma Re­pu­bli­ka Chiń­ska?
Wieczorem jesteśmy wyżsi czy niżsi?
Które zwierzęta, poza krowami, dostarczają ludziom najwięcej mleka?
Czy Niemcy planowali uderzyć na Polskę podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku?