logo

historia
Czystki etniczne Czerkiesów w Rosji w połowie XIX wieku

Czystki etniczne Czerkiesów w Rosji w połowie XIX wieku
Czerkiesi – grupa etniczna z północno-zachodniego Kaukazu (Czerkiesja), obecnie zamieszkująca głównie Republikę Karaczajo-Czerkieską, gdzie Czerkiesi stanowią ok. 10% ludności, oraz kilka wiosek Republiki Adygei.
Mówią językiem czerkieskim, stanowiącym dialekt języka kabardyjskiego, chociaż niektórzy językoznawcy twierdzą, że to język kabardyjski jest dialektem czerkieskiego. Georges Dumézil dowodzi z kolei, że kabardyjski winien być właściwie nazywany wschodnioczerkieskim.
W V-VI wieku n.e. Czerkiesja przyjęła chrześcijaństwo pod wpływem Cesarstwa Bizantyńskiego. Od VIII wieku na Kaukazie narastały wpływy islamu, jednak Czerkiesja (i Gruzja) długo opierały się islamizacji. W XVI wieku Czerkiesi weszli w sojusz z Gruzją i starali się o sojusz z Carstwem Rosyjskim w obliczu napierającego Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego. Od 1763 roku walczyli z Imperium Rosyjskim (wojny rosyjsko-czerkieskie).
Do połowy XIX wieku Czerkiesi zamieszkiwali północno-zachodnią część Kaukazu, wzdłuż północno-wschodniego wybrzeża Morza Czarnego, na południe od rzeki Kubań.
W połowie XIX wieku padli ofiarą czystek etnicznych ze strony Imperium Rosyjskiego, po serii powstań zostali usunięci ze swoich terenów. W roku 1864 ci, którzy przeżyli, zostali deportowani. Około 500 tysięcy Czerkiesów, w trudnych warunkach atmosferycznych i sanitarnych zostało przetransportowanych do Turcji, a około 120–150 tysięcy zostało deportowanych na inne tereny Rosji. Są rozbieżności w ocenie, ilu Czerkiesów nie przeżyło samej podróży i pobytów w obozach uchodźców. Jeszcze wcześniej, w 1859 roku według szacunków około 200 tysięcy Czerkiesów mniej lub bardziej dobrowolnie przeniosło się w głąb Rosji. Według spisu ludności z 1897 Rosję zamieszkiwało tylko 217 tysięcy Czerkiesów.
Tradycyjna waleczność czerkieskich mężczyzn powodowała, iż większość członków imperialnej gwardii sułtańskiej wywodziła się właśnie z Czerkiesów. Czerkiesi brali też udział w wojnach na Bałkanach, głównie przeciwko Serbom. Tradycyjne piękno Czerkiesek (wielkie czarne oczy i mlecznobiała cera) czyniło z nich najbardziej pożądaną nację w haremach.
Diaspora czerkieska istnieje m.in. w Syrii i Libanie, w Jordanii (ok. 0,5% ludności), a także w Stanach Zjednoczonych.
Nazwa własna Czerkiesów i Kabardyjczyków to Adygowie (kab. адыгэ, adyge). Od nazwy narodu wywodzi się popularny na całym Kaukazie i w Rosji strój męski z charakterystycznymi gilzami na piersi – czerkieska.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerkiesi
Popularne pytania
Do którego Boga naziści odwoływali w swoich przemówieniach?
Czy pomaganie innym ludziom przedłuża życie?
Kogo cesarz niemiecki i sami Niemcy winili za wybuch I wojny?
Czy oczy noworodków wytwarzają łzy?
Czy serce krewetki znajduje się w głowie?
Czy przytulenie obcej osoby ma taką samą moc co bliskiej?
Po czym poznać, że świnia jest zadowolona?
Czy ziemniaki pieczone mają więcej kalorii niż gotowane?
Czy psy mogą wywęszyć chorobę?
Które produkty można zamrażać, a które nie?
Kiedy mieszkańcy okolic elektrowni atomowej Fukushima będą mogli powrócić do domów po katastrofie?
Jak jest po japońsku “poproszę 4 pomidory”?
Czy ropucha olbrzymia wytwarza substancję wywołującą u ludzi halucynacje?
Czy człowiek jest z natury agresywny?