logo

chemiaCzym się różnią związki od pierwiastków?

Czym się różnią związki od pierwiastków?
Pierwiastki to są substancje, które są złożone z jednego rodzaju atomów. Pierwiastek posiada zdefiniowaną liczbę protonów np: atom złota (Au) posiada 79 protonów, wodór (H) jeden (układ okresowy pierwiastków - tablica Mendelejewa). Za sprawą ruchu elektronów w określonych warunkach atomy różnych pierwiastków łączą się tworząc związki chemiczne. Połączenia te nazywane są wiązaniami. Rodzaje wiązań chemicznych - wiązania kowalencyjne (atomowe), wiązania kowalencyjne (spolaryzowane), wiązania koordynowane (semipolarne), wiązania metaliczne, wiązania wodorowe. Rodzaj wiązania między atomami, zależy od właściwości pierwiastków tworzących związek chemiczny, można je określić za pomocą elektroujemności (zdolność atomu do przyjmowania elektronów).
Popularne pytania
Co wyprodukowała firma Porsche dla Wehrmachtu w 1942 roku?
Co oznacza słowo "paradygmat"?
Jaki kształt ma płomień świecy w nieważkości?
Które kultury Hitler cenił najwyżej?
Czy oglądanie telewizora z bliskiej odległości szkodzi naszym oczom?
Co to jest?
Który z premierów pomagał kobietom lekkich obyczajów?
Czy obecne zdobycze nauki umożliwiają wskrzeszenie zmarłego?
Który z amerykańskich prezydentów rządził najkrócej?
Jak mózg radzi sobie z robieniem kilku rzeczy jednocześnie?
Który z władców próbował zostać nieśmiertelnym pijąc rtęć?
Ile lat przeżył twórca i propagator joggingu?
Kto częściej przeprasza, kobiety czy mężczyźni?
Czy należy dokładnie płukać jamę ustną po szczotkowaniu zębów?