logo

fizyka
Co się stanie, gdy zetknie się cząstka z antycząstką?

Co się stanie, gdy zetknie się cząstka z antycząstką?
Gdy zetknie się cząstka z antycząstką tego samego rodzaju ulegają całkowitej anihilacji, cała ich masa zostaje przekształcona w energię (promieniowanie) - energia jest równa całkowitej energii pary cząstek (związek pomiędzy masą a energią liczy się wzorem E=mc2). Materia i antymateria jest sobie równa i przeciwna, antyproton (antyproton składa się z antykwarków), antyneutron, pozytony (antyelektron) są takie same jak zwykłej materii, ale w przypadku cząstek naładowanych mają przeciwne ładunki - antyproton ma ładunek ujemny, a pozyton dodatni. Elektrony, które wirują na sposób kwantowy w jedną stronę, pozytony będą wirować w drugą stronę (rysunek fuw.edu.pl).
Popularne pytania
Jak się nazywała polska odmiana dżinsu?
Dlaczego Norweg korzystający z usług prostytutki nie powinien jej płacić?
Od którego roku sędzia podczas meczu może używać gwizdka?
Gdzie rozgrywa się akcja serialu - Ojciec Mateusz?
Czy ciągłe problemy z gotówką mogą obniżyć iloraz inteligencji?
W którym mieście znajduje się wykuta w skale stacja metra?
Czy pszczoła umiera po użądleniu?
W którym mieście II RP odbyły się wyścigi ówczesnej Formuły 1?
W którym kraju wynaleziono ketchup?
Które z miast leży na dwóch kontynentach?
Do kogo należy Antarktyda?
Co jest najczęstszą przyczyną kłótni w związkach?
Czy postura kelnera ma wpływ na zamówienie?
Dlaczego w Arabii Saudyjskiej obowiązuje inne logo sieci Starbucks?