logo

fizyka
Jak atomy emitują światło?

Jak atomy emitują światło?
Światło pojawia się w wyniku skoku elektronów z jednego poziomu energii (powłoki) do wyższego poziomu energii. Ma to miejsce wtedy kiedy dojdzie do wzbudzenia atomu np: poprzez kolizję z innym atomem lub cząstką. W wyniku kolizji elektron może wchłonąć energię, która wymusi na nim zmianę powłoki na wyższą. Jest to jednak zjawisko krótkotrwałe i elektron szybko opada na swą niższą pierwotną powłokę. Podczas tej zmiany elektron emituje dodatkową energię (pakiet energii elektromagnetycznej) w postaci fotonu. Od tego z jakiej powłoki elektron spadnie zależy długość wygenerowanej fali fotonu. Niektóre długości fal np: fale radiowe są niewidoczne, fotony o długości fal w paśmie widzialnym generują wszystkie kolory, które możemy zaobserwować. Powłoka, która znajduje się najbliżej jądra ma najniższy poziom energii, najdalsza najwyższy. Na każdej powłoce może znajdować się bardzo ograniczona liczba elektronów, na najniższej jest miejsce dla zaledwie dwóch, na kolejnej 8, 18, 32 .... Najdalej położona powłoka to powłoka walencyjna. Elektron wyzwala lub przejmuje pewną ilość energii w momencie kiedy przeskakuje z jednej powłoki na drugą (skok kwantowy). Rysunek (c) na zdjęciu piromorfit
Popularne pytania
Czy u roślin występują nowotwory?
Czy lotniskowiec klasy Nimitz można zatopić?
Który rodzaj wina działa odchudzająco?
Które zwierzę zabija rocznie więcej ludzi - ślimaki czy skorpiony?
Po co miś panda staje na dwóch przednich łapach?
Gdzie i w którym roku powstał pierwszy dom towarowy?
Jak powstało logo BMW?
Jak szybko pozbyć się zapachu alkoholu z ust?
Czym jest pokryte ciało rekina?
Jak szybko porusza się najszybszy żółw świata?
Do kogo modlili się nasi przodkowie przed przyjęciem chrześcijaństwa?
Jak działa gitara elektryczna?
W którym z państw zaprojektowano i wymyślono walutę Euro?
Którzy polscy politycy umożliwili udział ludziom G.Sorosa pisanie ustaw tzw. Planu Balcerowicza?