logo

fizykaJak atomy emitują światło?

Jak atomy emitują światło?
Światło pojawia się w wyniku skoku elektronów z jednego poziomu energii (powłoki) do wyższego poziomu energii. Ma to miejsce wtedy kiedy dojdzie do wzbudzenia atomu np: poprzez kolizję z innym atomem lub cząstką. W wyniku kolizji elektron może wchłonąć energię, która wymusi na nim zmianę powłoki na wyższą. Jest to jednak zjawisko krótkotrwałe i elektron szybko opada na swą niższą pierwotną powłokę. Podczas tej zmiany elektron emituje dodatkową energię (pakiet energii elektromagnetycznej) w postaci fotonu. Od tego z jakiej powłoki elektron spadnie zależy długość wygenerowanej fali fotonu. Niektóre długości fal np: fale radiowe są niewidoczne, fotony o długości fal w paśmie widzialnym generują wszystkie kolory, które możemy zaobserwować. Powłoka, która znajduje się najbliżej jądra ma najniższy poziom energii, najdalsza najwyższy. Na każdej powłoce może znajdować się bardzo ograniczona liczba elektronów, na najniższej jest miejsce dla zaledwie dwóch, na kolejnej 8, 18, 32 .... Najdalej położona powłoka to powłoka walencyjna. Elektron wyzwala lub przejmuje pewną ilość energii w momencie kiedy przeskakuje z jednej powłoki na drugą (skok kwantowy). Rysunek (c) na zdjęciu piromorfit
Popularne pytania
Niskie czy wysokie ciśnienie krwi przedłuża życie?
Jak w pierwszych satelitach przesyłano zdjęcia na Ziemię?
Ile waży głowa?
Jak prawidłowo wymówić słowo “Huawei”?
Które seriale były najczęściej piracone w 2015 roku?
Który kraj generuje najwięcej spamu na świecie?
Co znajduje się na zdjęciu?
Ile osób na dziesięć przeżywa uderzenie piorunem?
Ilu żołnierzy liczy armia Islandii?
Jaka skala ocen obowiązuje Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie?
Czy serce po przeszczepie przenosi również wspomnienia zmarłej osoby?
Jak szukać w lesie zaginionej osoby?
Co jest najczęstszą przyczyną samobójstw w Polsce?
Czy bąki mają smak?