logo

fizykaJak atomy emitują światło?

Jak atomy emitują światło?

Serwis nie ma dotacji z Unii czy państwowych firm, są tylko 2 nieinwazyjne reklamy Googla, bardzo prosimy o wyłączenie adblocka

Światło pojawia się w wyniku skoku elektronów z jednego poziomu energii (powłoki) do wyższego poziomu energii. Ma to miejsce wtedy kiedy dojdzie do wzbudzenia atomu np: poprzez kolizję z innym atomem lub cząstką. W wyniku kolizji elektron może wchłonąć energię, która wymusi na nim zmianę powłoki na wyższą. Jest to jednak zjawisko krótkotrwałe i elektron szybko opada na swą niższą pierwotną powłokę. Podczas tej zmiany elektron emituje dodatkową energię (pakiet energii elektromagnetycznej) w postaci fotonu. Od tego z jakiej powłoki elektron spadnie zależy długość wygenerowanej fali fotonu. Niektóre długości fal np: fale radiowe są niewidoczne, fotony o długości fal w paśmie widzialnym generują wszystkie kolory, które możemy zaobserwować. Powłoka, która znajduje się najbliżej jądra ma najniższy poziom energii, najdalsza najwyższy. Na każdej powłoce może znajdować się bardzo ograniczona liczba elektronów, na najniższej jest miejsce dla zaledwie dwóch, na kolejnej 8, 18, 32 .... Najdalej położona powłoka to powłoka walencyjna. Elektron wyzwala lub przejmuje pewną ilość energii w momencie kiedy przeskakuje z jednej powłoki na drugą (skok kwantowy). Rysunek (c) na zdjęciu piromorfit
Popularne pytania
Gdzie znajduje się Muzeum Słoniny?
Co łączy dwa najbogatsze państwa świata: Katar i Luksemburg?
Ile w Polsce żyje wilków?
W którym roku po raz pierwszy trafił do Polski niemiecki transport Żydów?
Dlaczego trzemy oczy, gdy jesteśmy zmęczeni?
Która kara w średniowieczu, poza karą śmierci, była uważana za najbardziej dotkliwą?
Co to jest?
Jak długo trwała najdłuższa walka bokserska?
Który ssak rozmnaża się najszybciej?
W jakim języku pisał Leonardo da Vinci?
Czym karmić gołębie?
Jak jest po francusku “w*urwiasz mnie!”?
Czy w przestrzeni kosmicznej uda się wystrzelić z pistoletu?
Ile lat żył najstarszy kot świata?