logo

fizyka
Jak atomy emitują światło?

Jak atomy emitują światło?
Światło pojawia się w wyniku skoku elektronów z jednego poziomu energii (powłoki) do wyższego poziomu energii. Ma to miejsce wtedy kiedy dojdzie do wzbudzenia atomu np: poprzez kolizję z innym atomem lub cząstką. W wyniku kolizji elektron może wchłonąć energię, która wymusi na nim zmianę powłoki na wyższą. Jest to jednak zjawisko krótkotrwałe i elektron szybko opada na swą niższą pierwotną powłokę. Podczas tej zmiany elektron emituje dodatkową energię (pakiet energii elektromagnetycznej) w postaci fotonu. Od tego z jakiej powłoki elektron spadnie zależy długość wygenerowanej fali fotonu. Niektóre długości fal np: fale radiowe są niewidoczne, fotony o długości fal w paśmie widzialnym generują wszystkie kolory, które możemy zaobserwować. Powłoka, która znajduje się najbliżej jądra ma najniższy poziom energii, najdalsza najwyższy. Na każdej powłoce może znajdować się bardzo ograniczona liczba elektronów, na najniższej jest miejsce dla zaledwie dwóch, na kolejnej 8, 18, 32 .... Najdalej położona powłoka to powłoka walencyjna. Elektron wyzwala lub przejmuje pewną ilość energii w momencie kiedy przeskakuje z jednej powłoki na drugą (skok kwantowy). Rysunek (c) na zdjęciu piromorfit
Popularne pytania
Za jaką kwotę Amerykanie chcieli kupić Grenlandię?
Samice, których zwierząt tracą z wiekiem możliwości rozrodcze?
Czy najmniej zdrową kawą jest taka, która zawiera fusy?
Dlaczego w "Imperium kontratakuje" Han Solo został zamrożony?
Dzięki jakiemu wydarzeniu powstał YouTube?
Czy muzyka wspomaga trawienie?
Czy człowiek świeci?
Czy powiedzenie “rozmnażają się jak króliki” ma swoje uzasadnienie?
Co się dzieje z zarostem mężczyzny, kiedy spodziewa się seksu?
Jakie rodzaje blond włosów rozróżniamy?
Jak komuniści nazywali Szanghaj?
Jak wysoka może być fala na Bałtyku?
Ile dodatkowo kalorii potrzebuje kobieta w ciąży?
Na jakiej zasadzie działają w Niemczech automaty podatkowe dla prostytutek?