logo

człowiek
Jak się pisze "z Bieszczadów" czy "z Bieszczad"?

Jak się pisze
Za poprawne uznaje się obydwie postacie "z Bieszczadów" i "z Bieszczad" (Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2004).
Popularne pytania
Ile ważył pierwszy laptop świata?
W którym państwie obywatel może posiadać czołg?
Ilu carów zostało zamordowanych w trakcie rewolucji październikowej?
Jak drzewa pompują wodę do góry?
Co po staropolsku oznaczało słowo "pie**olić"?
Jaki procent polskich kierowców zdaje egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem?
Jaki w cesarstwie chińskim traktowano pojęcie "zysku"?
Czy u kotów głównym alergenem jest sierść?
Czy zwierzę może umrzeć z powodu odczuwanej samotności?
Jaki odsetek Polaków uważa, że Bóg istnieje?
Do kiedy nie było podziału na lewy i prawy but?
Gdzie znajduje się najniżej położone miasto świata?
W których krajach świata otyłość uchodzi za ideał kobiecej urody?
Co jest najczęstszym powodem śmierci podczas wykonywania skoków spadochronowych?