logo

fizyka
Dlaczego człowiek jadący na rowerze trzyma pion?

Dlaczego człowiek jadący na rowerze trzyma pion?
Kluczem do zrozumienia powodu, dlaczego rower jedzie jest oczywiście człowiek i układ kierowniczy roweru, który umożliwia skręty. Rowerzysta kierując rowerem i kręcący kołami rozpoczyna cykl rytmicznych i bardzo delikatnych skrętów lewo - prawo. Jeśli rowerzysta i rower zaczyna się przechylać/skręcać (lewo, prawo) natychmiast pojawia się siła odśrodkowa, która prostuje rower. Sam kierujący nie odczuwa tych zmian i wydaje mu się cały czas, że jedzie prosto. Początkowo naukowcy myśleli, że rower w pionie utrzymali tzw. efekt żyroskopowy (dzięki zasa­dzie zacho­wa­nia momentu pędu jest to zdol­ność do utrzy­my­wa­nia orien­ta­cji w prze­strzeni przez obra­ca­jącą się bryłę, wła­sno­ści żyro­sko­powe ma np: Ziemia lub inne ciała niebieskie) oraz balansujący ciałem człowiek, co jak przedstawiłem na początku jest tylko częścią prawdy. Dzięki efektowi żyroskopowemu rower nawet nie potrzebuje kierowcy, aby trzymać pion i jechać, wystarczy go jedynie odpowiednio rozpędzić.
Popularne pytania
Kiedy cenzura PRL zezwoliła na używanie nazwy "Zamek Królewski"?
Jaki odsetek Polaków uważa, że Bóg istnieje?
Gdzie znajduje się największy las w Polsce?
Kiedy piersi przestają rosnąć?
Na jakie produkty wprowadzono pierwsze kartki w czasach E.Gierka?
Co nazywane było Małym Auschwitz?
Czy wilki potrafią pływać?
Która z wielkich wojen wybuchła z powodu narkotyków?
Gdzie znajduje się najstarszy sztuczny zbiornik wodny w Polsce?
Czy widok byłego partnerki/partnera może wywołać fizyczny ból?
Czym się objawia zaburzenie środowiska mikrofloty jelitowej?
Co to jest?
Czy spotkania z kolegami poprawiają męskie libido?
Jak się nazywa słowiańskie święto zakochanych?