logo

geografia
Co Europa północna zawdzięcza Golfsztromowi?

Co Europa północna zawdzięcza Golfsztromowi?
Europa północna zawdzięcza Golfsztromowi znośny klimat. Golfsztrom niesie ciepłą wodę (30 mln metrów sześciennych wody na sekundę!) w stronę Europy północnej, z rejonów Brazylii i gorącej Zatoki Meksykańskiej, to właśnie dlatego na np: Wyspach Brytyjskich w Norwegii jest całkiem przyjemnie przez cały rok. Dla przykładu leżąca w zbliżonej szerokości geograficznej co Polska Kamczatka ma zdecydowanie zimniejszy klimat z powodu braku odpowiednika Golfsztromu, otaczają ją dwa zimne prądy morskie Kamczacki i Oya Siwo. Szacuje się, że dzięki Golfsztromowi Europa północna ma cieplejszy klimat średnio o 5 do 10 stopni Celsjusza.
Popularne pytania
Czy w Polsce są starożytne piramidy?
Dlaczego Facebook i Twitter są niebieskie?
Co zrobił car Piotr I, aby zachęcić Rosjan do zasiedlenia Petersburga?
Jakiej płci jest ślimak winniczek?
Jak pozować do zdjęć, aby wyjść szczupło?
Czy można sprawdzić, czy nasz telefon jest inwigilowany lub jest na podsłuchu?
Dlaczego transformator buczy?
Jak drzewa pompują wodę do góry?
Czy osoby, które dużo marzą są bardziej czy mniej zadowolone z życia?
Co skłoniło Rosjan do podpisania aktu o nieagresji z Polską w 1932 roku?
Czy kolebką ludzkości jest Afryka czy Chiny?
Dlaczego szczupak nie ucieka przed człowiekiem?
Który przywódca ZSRR przyznał się do zbrodni katyńskiej i do rozbioru II RP w 1939 roku?
Co to jest Mykologia?