logo

astronomia-fizyka
Dlaczego ciecz w kosmosie tworzy kulę?

Dlaczego ciecz w kosmosie tworzy kulę?
Ciecz w kosmosie tworzy kulę z powodu zjawiska zwanego napięciem powierzchniowym (zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą). Współistnienie sił napięcia powierzchniowego, grawitacji i sił aerodynamicznych nadaje kształt spadającym w powietrzu kroplom deszczu. Pod nieobecność dodatkowych sił (np. w warunkach nieważkości), nieruchoma kropla cieczy (niezależnie od wielkości) przybrałaby kształt kuli, gdyż spośród wszystkich możliwych brył charakteryzuje się on najmniejszym możliwym stosunkiem powierzchni bocznej do objętości. (wiki)
Popularne pytania
Ile może ważyć bocianie gniazdo?
Jaki procent z tego, co robimy pamiętamy?
Których przedmiotów niszczący W-wę Niemcy mieli zakaz rabunku w 1944 roku?
W którym europejskim kraju jest najwięcej gwałtów?
Co może znacząco poprawić kondycję psychiczną mężczyzny?
Jak długo trwa budowa igloo?
Jak długo musi trwać dieta, aby efekty miały trwały charakter?
Co było bezpośrednim powodem uruchomienia numeru alarmowego 999?
Które polskie święto religijne ma swój chiński odpowiednik?
Czy Niemcy protestowali przeciwko holocaustowi w trakcie wojny?
Jaką politykę prowadzili Niemcy wobec ludności państw bałtyckich po ataku na Rosję w 1941 roku?
W którym kraju powinno się przy jedzeniu mlaskać?
Czy zachowania homoseksualne są w przyrodzie powszechne?
Dlaczego niektórzy kichają na widok słońca?