logo

znani-ludzie
Czy wynalazcą peryskopu używanego w czołgach i okrętach podwodnych jest Polak Rudolf Gundlach?

Czy wynalazcą peryskopu używanego w czołgach i okrętach podwodnych jest Polak Rudolf Gundlach?
Tak, wynalazcą peryskopu używanego w czołgach i okrętach podwodnych jest Polak major WP Rudolf Gundlach (1892-1957)
Popularne pytania
Z ilu kości składa się zazwyczaj szkielet człowieka?
Jakie plany wobec Rosji miał Józef Piłsudski w 1920 roku?
Jaka aparatura jest potrzebna do warzenia piwa w warunkach domowych?
W którym kraju zwłoki młodych panien chowane są u boku martwych kawalerów?
Co zrobił car Piotr I Wielki, aby zachęcić ludzi do odwiedzania pierwszego w Rosji muzeum?
Czego nie należy zakładać na mszę?
Kto miał być głównych bohaterem "Władcy pierścieni"?
Czyje jest to oko?
Jak długo żyją bakterie po kichnięciu?
Co to za urządzenie?
Jak długa może być lina utrzymująca windę?
Ile potrzeba piasku do wybudowania jednego kilometra autostrady?
Ile wagonów potrzebowali Niemcy, aby ograbić W-wę po powstaniu?
O ile lat regularne bieganie przedłuża życie?