logo

prawo-polityka
Czy amerykański prezydent, aby zostać wybrany musi zdobyć największą liczbę głosów?

Czy amerykański prezydent, aby zostać wybrany musi zdobyć największą liczbę głosów?
Nie, amerykański prezydent, aby zostać wybrany nie musi zdobyć największej liczby głosów. O wyborze nowego prezydenta decyduje specjalny konstytucyjny organ - Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych (ang. United States Electoral College). "Organ ten co cztery lata dokonuje wyboru amerykańskiego prezydenta i wiceprezydenta. Liczba elektorów – (od 1964) 538 – jest równa liczbie kongresmenów po dodaniu (od 1964) trzech przedstawicieli Dystryktu Kolumbii. Liczba elektorów jaką wystawia dany stan równa się liczbie kongresmenów, którzy reprezentują go w dwuizbowym parlamencie USA. W Senacie każdy stan reprezentuje po dwóch senatorów. Liczba reprezentantów w Izbie Reprezentantów jest zależna od liczby obywateli danego stanu. Najsłabiej zaludnionym przypada po jednym. Najliczniej zamieszkałej Kalifornii pięćdziesiąt trzy. Dlatego Kalifornia ma pięćdziesięciu pięciu elektorów, a najsłabiej zaludnione stany po trzech. Dystrykt Kolumbii, który nie jest stanem, ni częścią żadnego stanu wybiera tylu elektorów ilu mógłby, gdyby był stanem - trzech. Tu warto podkreślić, że Dystrykt Kolumbii nie ma reprezentacji w parlamencie federalnym. Na elektora nie może być wybrany senator, reprezentant ani żadna osoba sprawująca w imieniu Stanów Zjednoczonych jakikolwiek urząd powierniczy lub odpłatny. Co warte odnotowania, elektorzy spotykają się jedynie w stanowych parlamentach i swoje głosy wysyłają do urzędującego Przewodniczącego Senatu USA, który na wspólnym posiedzeniu obu izb Kongresu dokonuje otwarcia kopert i zlicza głosy." (za wikipedia)
W historii USA aż czterokrotnie zdarzyło się, że kandydat który zdobył najwięcej głosów w wyborach powszechnych nie był wybierany przez elektorów na prezydenta. Dotyczyło to generała Andrew Jacksona (wybory w 1824 roku), Samuel Tilden (wybory w 1876 roku), Grover Cleveland (wybory w 1888 roku) oraz Al Gore (wybory w 2000 roku). Ten ostatni zdobył ponad 600 tys. głosów więcej niż jego rywal George W. Bush. Próby zmiany systemu wyborczego w USA kończyły się fiaskiem z powodu oporu małych stanów, który obecny system nie pozwala marginalizować.
Popularne pytania
Co miało dać carskiej Rosji panowanie nad światem?
Co oznacza imię “Agnieszka”?
Jak poprawnie się pisze: sweter czy swetr?
Dlaczego w dużych sklepach czasami częstuje się klienta darmowym jedzeniem?
Jaki zapach z ust ma osoba z niewydolnością wątroby?
Co mówili ludzie 100 lat temu zamiast halo podczas odbierania telefonu?
Jak wygląda serwis samochodów elektrycznych i czym się on różni od spalinowych?
W którym roku Bawaria stała się częścią Niemiec?
Ile pojmanych przez Rosjan polskich generałów w 1939 roku przeżyło Katyń?
Jakiego rodzaju ładunki wybuchowe stosowane są najczęściej przez terrorystów w Europie Zachodniej?
Czy muzyka może mieć działanie narkotyczne?
Który trening sprawniej spala tłuszcz - cardio czy siłowy?
Która trasa kolejowa uważana jest za najpiękniejszą?
Dlaczego w Mozambiku nie można budować linii wysokiego napięcia poniżej 12 metrów?