logo

biologia-anatomiaCzy czarnym rodzicom może urodzić się białe dziecko?

Czy czarnym rodzicom może urodzić się białe dziecko?
Tak, ale jest wyjątkowo rzadki przypadek. Naukowcy tłumaczą to rzadko spotykaną mutacją genetyczną (raz na milion urodzeń), prawdopodobnie jedno z rodziców posiadało w sobie ukryty gen recesywny (gen warunkujący cechę recesywną jest obecny w genotypie, jednak cecha ta nie ujawnia się w fenotypie organizmu) dla białej skóry. Możliwe, że jedno z rodziców miało przodka, który był np: mulatem, czyli był owocem miłości kolorowej pary (biało - czarnej).
Popularne pytania
Po co nam linie papilarne?
Co wilki są niebezpieczne dla ludzi?
Który pokarm jest najdłużej trawiony przez żołądek?
Od ilu decybeli człowiek odczuwa ból?
Jaką politykę wobec Niemców prowadziła tuż po wojnie Czechosłowacja?
Czy rząd polski we wrześniu 1939 roku prosił Rosjan o pomoc materiałową?
Jak nazywała się pierwsza sonda międzyplanetarna?
Z kim Józef Stalin był na ty?
Kto był na pierwszym zdjęciu umieszczonym w serwisie Google Images?
Dlaczego Rosjanie chcieli wojny z Napoleonem w 1812 roku?
Czy kichnięcie przy otwartych oczach może spowodować wypadnięcie gałek ocznych?
Ile w Polsce mieszka osób z nazwiskiem Troll?
W jakich kolorach występują pandy?
Która bomba konwencjonalna uważana jest za najpotężniejszą?