logo

człowiek
Kogo na Ziemi jest więcej - kobiet czy mężczyzn?

Kogo na Ziemi jest więcej - kobiet czy mężczyzn?
Aby to obliczyć, należy uwzględnić fakt, że mężczyźni umierają wcześniej niż kobiety, lecz na 100 dziewczynek rodzi się 110 chłopców. Ta różnica zmniejsza się wraz z wiekiem, aż dojdzie do 1:1. Następnie stosunek mężczyzn do kobiet maleje - 79 panów przypada w wieku 65 lat na 100 pań.

Dane z lipca 2014 roku, według CIA:
Liczba żyjących w całej historii (2015r.) 83 700 740 093
Liczba ludności świata 7 174 611 584
Mężczyzn 3 605 959 782 (50,26% ludności świata)
Kobiet 3 568 651 802 (49,74% ludności świata)
Ludność według wieku
0–14 lat 25,79% (mężczyzn 956 360 171, kobiet 893 629 520)
15–64 lat 65,9% (mężczyzn 2 390 639 110, kobiet 2 337 386 147)
65–99 lat 7,9% (mężczyzn 265 453 689, kobiet 331 172 947)
ponad 100 lat 0,005% (mężczyzn 87 123, kobiet 298 782)

Średnia wieku
W całej populacji 29,7 lat
Mężczyzn 28,9 lat
Kobiet 30,4 lat
Popularne pytania
Czy suplementy diety przedłużają życie?
W którym roku i w jakiej proporcji dokonano w Polsce denominacji waluty (wymiany starych złotówek na nowe)?
Jaki procent Polaków od 15 do 50 roku życia posiada tatuaż?
Skąd pochodzi nazwa popularnego środka antykorozyjnego "WD-40"?
Czy metale “przyciągają” pioruny?
Czy istnieje miłość od pierwszego wejrzenia?
Która broń podczas I wojny okazała się najbardziej zabójcza?
Jak długo żyje pszczoła?
Czy moczenie nocne u dzieci ma podłoże psychologiczne?
Co się stało ze zbudowaną na potrzeby filmu repliką “Titanica”?
Jak jest po czesku “czopek”?
Co to jest “pareidolia”?
W której operze można robić zdjęcia, a nawet jeść?
Co to jest Peladofobia?