logo

człowiek
Największe aglomeracje niemieckojęzyczne


Popularne pytania
Dlaczego w dużych sklepach czasami częstuje się klienta darmowym jedzeniem?
Jak często powinno się robić kupę?
Co było powodem zmiany polityki USA wobec Rosji po 1945 roku?
Która czcionka jest najlepsza do nauki?
Gdzie znajduje się najbardziej odosobnione miejsce na Ziemi?
Czy złoto można wydobywać z morza?
Jak jest po japońsku “ale nuda”?
Które z trzymanych w domu zwierząt nigdy nie będą szczęśliwe?
Komu "zawdzięczamy" powstanie podatku dochodowego?
Jak Kościół zareagował na teorię ewolucji Darwina?
Ilu Polaków brało udział w Powstaniu Styczniowym?
Czy Kanał Sueski działał w starożytności?
Jak pingwiny robią kupę?
Dla nazistowskich marksistów wrogiem były inne rasy, a dla komunistów w Rosji?