logo

historia
W którym roku na ziemiach Polski powstał pierwszy szpital?

W którym roku na ziemiach Polski powstał pierwszy szpital?
Pierwsze pewne wiadomości o miejscu, w którym leczono chorych znajdujemy w Sebaście (Azja Mniejsza) - 356 roku. Do Europy ideę szpitala sprowadzili krzyżowcy. Pierwsze szpitale w Europie powstały w Londynie (św. Bartłomieja) w 1123 roku, w Paryżu (Hôtel Dieu) w 1231 roku, we Florencji (Santa Maria Nuova) w 1288 roku. Budowę i prowadzenie szpitali zlecano zakonnikom (np: joannitom czy cystersom). Przed Londynem czy Paryżem był polski Wrocław (1108 rok), gdzie w kościele kościele Najświętszej Marii Panny powstał pierwszy szpital prowadzony przez zakon cystersów. Kilkanaście lat później, w 1152 roku, podobny szpital powstał w Jędrzejowie.
Popularne pytania
Czy komórka z kartą pełną muzyki waży więcej od komórki z pustą kartą?
Czy w Japonii szkoła średnia jest płatna?
Który ze ssaków nie potrafi skakać?
Czy ludzie z nadwagą żyją dłużej od osób szczupłych?
Co miało powstać na miejscu spalonego podczas II wojny Zamku Ujazdowskiego w W-wie?
Czy Ślązacy kiedyś uratowali niepodległość Polski?
Ile uderzeń na minutę wykonuje serce jeża?
Co to jest?
Co Rosjanie proponowali Polsce w pierwszych dniach września 1939 roku?
Ile osób przybyło do Rzymu na pogrzeb Jana Pawła II?
Czy z wiekiem tracimy smak?
Jak się nazywa najstarszy funkcjonujący klub piłkarski na świecie?
Dlaczego 18 maja 1935 roku policja w Wilnie nie miała co robić?
Jaki kolor elewacji miał pierwotnie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie?