logo

technika
Czy silnik elektryczny wynalazł zakonnik, a za ojca ge­ne­tyki uwa­ża się au­gu­stia­nina?

Czy silnik elektryczny wynalazł zakonnik, a za ojca ge­ne­tyki uwa­ża się au­gu­stia­nina?
Tak, za twórcę silnika elektrycznego uważany jest be­ne­dyk­tyn, An­drew Gor­don, za ojca ge­ne­tyki uwa­żany jest au­gu­stia­nin, Gre­gor Men­del, Teo­rię Wiel­kiego Wy­bu­chu sformułował po raz pierw­szy je­zu­ita, ksią­dz Geo­r­ges Lemaître.
Popularne pytania
Co może podnieść efektywność działania mózgu?
Jaki odsetek kobiet otwiera oczy podczas całowania?
Co znajduje się na zdjęciu?
W których regionach świata pojawiły się pierwsze ludzkie osady?
Ilu robotników Stoczni Gdańskiej zostało kapusiami bezpieki po masakrze na Wybrzeżu w 1970 roku?
Co robią kowboje, aby okiełznać spanikowane stado bydła?
Czego żądali Rosjanie od Wielkiej Brytanii i Francji w 1939 roku?
Jak skuteczna jest prezerwatywa w zapobieganiu ciąży?
Czy z Ziemi można zobaczyć satelity na orbicie?
Jak niemiecka administracja nazywała w oficjalnych dokumentach holocaust Żydów, Polaków i Cyganów?
Czy w idealnym związku mężczyzna powinien być inteligentniejszy od żony?
Jak fachowo nazywa się młotek?
Jak nazywała się niewielka galijska wieś zanim stała się Paryżem?
W jakim europejskim kraju żyją najwyższi ludzie?