logo

religia-wiara
W którym miesiącu urodził się Jezus?

W którym miesiącu urodził się Jezus?
Zgodnie z zapisami w Biblii Jezus urodził się najprawdopodobniej w marcu lub kwietniu 6 roku n.e. Datę ustalono na podstawie Ewangelii św. Łukasza (2,I-2), która informuje o wielkim spisie ludności za cesarza Augusta, a spis ten odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Kluczową kwestię było również ustalenie daty śmierci króla Heroda Wielkiego oraz odnotowanie zaćmienia Księżyca nad Judeą. Jeśli chodzi o obecnie uznaną datę 25 grudnia została ona ustanowiona najprawdopodobniej, aby "przykryć" popularność wcześniejszych religii i tzw. kultu słońca. Najstarsza identyfikacja dnia 25 grudnia z dniem Bożego Narodzenia zawarta jest we fragmencie dzieła przypisywanego Teofilowi z Antiochii (około 180 n.e.).
Popularne pytania
Ile metrów ma najdłuższy samochód świata?
Jak dużo ludzi zabiła plaga dżumy w 1348 roku?
Dlaczego podczas gotowania wody nie widać wydobywającej się pary?
Czy niewidomy może nie wiedzieć, że nie widzi?
Co oznacza, kiedy na desce rozdzielczej samochodu świeci się taka lampka?
W której wojnie zginęło najwięcej Amerykanów?
Kim z wykształcenia jest Papież Franciszek?
Czy tylko Indianie skalpowali swoje ofiary w Ameryce?
Co to jest anuptafobia?
Ile hamburgerów potrzebowałby dorosły T.Rex, aby się najeść?
Kiedy powstał czas?
Za ile sprzedano najdroższe zdjęcie świata?
Od którego roku w wioskach olimpijskich rozdawane są prezerwatywy?
Co dało początek Chinom?