logo

religia-wiara
Jak przeprowadzić "rozwód" kościelny, czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Jak przeprowadzić
Zgodnie z zapowiedziami papieża Franciszka cała procedura unieważnienie małżeństwa będzie uproszczona i przyśpieszona. Cała procedura ma trwać zaledwie 45 dni. Z odpowiednim wnioskiem musimy zgłosić się do właściwej dla swojego miejsca zamieszkania kurii. Wniosek musi zawierać wszystkie dane, w tym dane minimum trzech świadków, którzy będą odpowiadać na pytania odnośnie pożycia małżonków. Po złożeniu wniosku zbiera się Sąd Biskupi, wśród sędziów wybiera się dwóch duchownych, jeden jest za utrzymaniem związku, a drugi szuka argumentów przeciwko. Argumenty obu tych stron są rozpatrywane przez Sąd Biskupi, który podejmuje decyzję. Opłata za pracę Sądu Biskupiego wynosi od 1 do 1,5 tys. zł. Postępowanie jest dwuinstancyjne. Jeśli małżeństwo zostanie unieważnione wnioskodawca otrzymuje od kurii specjalne świadectwo aktu, potocznie nazywane "rozwodem kościelnym".
Popularne pytania
Skąd pochodzi słowo “niedziela”?
Co jest na zdjęciu?
Co powiedział prezydent USA John F. Kennedy do berlińczyków w 1963 roku?
Co to jest?
Czy dzisiaj lądowanie w Normandii byłoby możliwe?
Ile alkoholu musi mieć trunek, aby zgodnie z prawem UE został uznany za wódkę?
Jak brzmiał ostatni rozkaz Hitlera dla Wehrmachtu?
Dlaczego pies pochyla głowę, gdy coś przykuwa jego uwagę?
Kiedy udokumentowano pierwszy na świecie uścisk dłoni?
Kto jako pierwszy podczas II wojny zastosował ludobójstwo zwane tzw. marszami śmierci?
Co jest na zdjęciu?
Czego po­trze­bu­je se­kwo­ja, aby otwo­rzyć szysz­ki?
Czy pesymiści mają zdrowsze serce?
Co to za miejsce?