logo

Regulamin księgarni internetowej Wydawnictwa TECHPEDIA.

Sklep internetowy działający pod adresem www.techpedia.pl prowadzony jest przez Wydawnictwo Techpedia z siedzibą przy ul. Żyrardowskiej 35/55, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 628 168 34 06, regon: 012642462, zwany dalej „Wydawnictwem”.

I. Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Wydawnictwo sprzedaży towarów na odległość.
2. Dokonywanie zakupów w Wydawnictwie jest możliwe w sklepie serwisu www.techpedia.pl.
3. Oferta Wydawnictwa obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia spoza terytorium Polski wymagają indywidualnej wyceny warunków wysyłki. W tym celu prosimy o kontakt emailowy rd@techpedia.pl.
4. Wszystkie ceny produktów oferowanych w Wydawnictwie podawane są w złotych polskich (PLN) w kwotach brutto.

II. Realizacja zamówienia
1. Zamówienia są realizowane w ciągu dwóch dni roboczych od chwili wpłynięcia środków na konto firmowe. Zamówienia złożone po godz. 15 realizowane są w dniu następnym.
2. Zamówione pozycje są przesyłane na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wydawnictwo nie ma wpływu na czas dostarczenia przesyłki i jakość pracy Poczty Polskiej.
3. Koszty przesyłki ponosi Wydawnictwo (dotyczy zamówień na terenie Polski).
4. Płatność realizowana jest za pośrednictwem firmy Przelewy24.pl i dokonywana jest wyłącznie za pomocą przelewu. Nie ma możliwości zakupu za zaliczeniem pocztowym.
5. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jego zmiany, reklamacji bądź zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy o kontakt emailowy rd@techpedia.pl.

III. Odstąpienie od umowy (zwrot)
1. Jeżeli zakupiony w Wydawnictwie produkt jest w stanie nienaruszonym można go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
2. Zwracaną pozycję należy odesłać na adres: Wydawnictwo Techpedia ul. Żyrardowska 35/55, 05-825 Grodzisk Mazowiecki wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura albo paragon) oraz wypełnionym i podpisanym formularzem odstąpienia od umowy.
3. Zwrot pełnej kwoty (wartość produktu i koszt pierwotnego dostarczenia) zostanie wykonany w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu. Zwrot dokonywany jest tą samą drogą, co nastąpiła zapłata, chyba że zostanie ustalone inaczej.

IV. Reklamacje
1. Jeżeli zakupiony produkt ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłki kupujący ma prawo złożyć reklamację na adres mailowy rd@techpedia.pl.
2. Reklamowaną publikację należy odesłać zwykłą przesyłką poleconą na adres Wydawnictwo Techpedia ul. Żyrardowska 35/55, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową.
4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji produkt zostanie wymieniona na pełnowartościowy.
5. Jeśli zwrot np. z powodu braku produktu będzie niemożliwy Wydawnictwo zoproponuje do wyboru inny lub nastąpi zwrot pieniędzy.
6. W przypadku uznania reklamacji zwrócimy Państwu równowartość opłaty pocztowej natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji, a pełnowartościowy produkt zostanie przesłany na koszt Wydawnictwa.
7. Zarówno w przypadku reklamacji, jak i zwrotów Wydawnictwo nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, chyba, że zostało to uzgodnione wcześniej.

V. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe kupujących są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zamawiający  mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Do pobrania: http://www.infor.pl/prawo/umowy/kupno-sprzedaz/293240,Oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy-WZOR-PISMA.html
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827


Regulamin - świadczenia usług Cyfrowej serwisu Techpedia.

1. "Regulamin" - niniejszy "Regulamin udostępniania Internetowego Archiwum serwisu techpedia.pl”;
2. "Wydawca" – Firma RD, rd@techpedia.pl, ul. Żyrardowska 35/55, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 628 168 34 06, Regon: 012642462;
3. "Archiwum" - baza danych tekstów publikowanych od stycznia 2014 roku, stanowiąca utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych , do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Wydawcy; Archiwum nie zawiera ogłoszeń, zdjęć, tabel, infografik czy innych materiałów graficznych i znajduje się pod adresem internetowym www.techpedia.pl;
4. "Użytkownik/Konsument" - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej.

I. Postanowienia ogólne
1. W związku z faktem prowadzenia Archiwum dążąc do umożliwienia jak najszerszej grupie osób dostępu do informacji, Wydawca udostępnia posiadane teksty na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Wydawca zezwala Użytkownikowi na przeglądanie tekstów stanowiących Archiwum i zapoznawanie się z treścią tekstów zawartych w Archiwum.
3. Wydawca umożliwia korzystanie z Archiwum w ramach stałego dostępu miesięcznego, umożliwiającego korzystanie z Archiwum w dowolnym wymiarze godzinowym w okresie 1 miesiąca od momentu otrzymania przez Użytkownika informacji o aktywowaniu dostępu do Archiwum.
4. Wydawca przesyła Użytkownikowi informację o aktywowaniu dostępu do Archiwum pocztą elektroniczną, w ciągu 24 godzin od otrzymania od Użytkownika potwierdzenia przelewu kwoty opłaty za dostępu do Archiwum lub od momentu odnotowania płatności na koncie Wydawcy, przy czym wyżej określony termin 24 godzin liczy się od okoliczności, która zaistnieje wcześniej.

II. Procedura uzyskiwania dostępu do Archiwum przez Użytkownika
1. W celu uzyskania dostępu do Archiwum Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie Archiwum, a następnie składa zamówienie na dostęp do Archiwum poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia udostępnianego na stronie Serwisu Archiwum.
2. W celu korzystania z Archiwum Użytkownik posługuje się loginem i indywidualnym hasłem dostępu.
3. Użytkownik jest obowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia hasła dostępu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.

III. Opłaty za korzystanie z Archiwum (abonament)
1. Korzystanie z Archiwum wymaga uiszczenia opłaty. Wysokość opłaty za korzystanie z Archiwum określa cennik.
2. Opłatę za dostęp do Archiwum należy uiścić w terminie nie późniejszym niż 48 godzin od dnia złożenia zamówienia, w formie przelewu.

IV. Opłaty za korzystanie z Archiwum za pomocą jednorazowych kodów dostępu SMS Premium
1. Korzystanie z rozbudowanych odpowiedzi Archiwum (dział Pytania) wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 2.46 zł brutto (2 zł + 23 proc. VAT) na numer 72624 z unikalnych prefiksem serwisu Techpedia.pl o treści DPTECH.
2. Opłata za pomocą kodu SMS Premium ma charakter jednorazowy.
3. Użytkownik otrzyma dostęp do wszystkich rozbudowanych odpowiedzi na okres trzech dni (liczy się czas od wpisania kodu na stronie).
4. Usługa działa tylko na terenie Polski i tylko z wymienionymi polskimi operatorami: Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych Operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.).

V. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące usługi będącej przedmiotem niniejszego Regulaminu prosimy zgłaszać Wydawcy pocztą elektroniczną na adres rd@techpedia.pl
2. Reklamację rozpatrzymy niezwłocznie, a odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji.
3. Informujemy, że Użytkownikowi zamawiającemu dostęp do Archiwum jako Konsument przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi dostępu do Archiwum w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zapłacą Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

VI. Przetwarzanie danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawcę w celu realizacji umowy, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Wydawcy, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Wydawcy, a pod warunkiem wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody - w celach marketingowych (innych niż marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Wydawcy). Administratorem danych osobowych jest Wydawca. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych poprzez email rd@techpedia.pl oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Kodeks dobrych praktyk
Wydawca informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny po adresem (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2).

VIII. Postanowienia dodatkowe
1. Użytkownik może korzystać z treści zawartych w Archiwum tylko w ramach użytku prywatnego (osobistego).
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku.