Powiaty USA, gdzie większość stanowią mniejszości rasowe i etniczne, 2014