Kraje, w których ponad 50% ludności posługuje się językiem angielskim, jako językiem pierwszym lub drugim