Europa Środkowo-Wschodnia podzielona na regiony o zbliżonej wartości PKB