W jakiej temperaturze woda destylowana przechodzi ze stanu ciekłego w stan stały?

· Autor: wiki · Dodano: 2015-10-27
zagadka : Odgadywanka
W jakiej temperaturze woda destylowana przechodzi ze stanu ciekłego w stan stały?
Zwykła woda zmieni stan z ciekłego na stały już przy 0°C, natomiast woda destylowana* może utrzymać stan ciekły nawet do -46°C. Taką ciecz nazywa się przechłodzoną. Jeśli taka przechłodzona ciecz zostaje zanieczyszczona, albo np: wstrząśnięta, temperatura natychmiast podniesie się do 0°C i zamarznie! * Woda destylowana to woda pozbawiona soli mineralnych oraz większości innych substancji ją zanieczyszczających.

Zobacz również:
· Czy woda destylowana przewodzi prąd?
· Czy człowiek może biegać po wodzie?
· Czy woda przewodzi prąd?