Który matematyczny wzór został uznany za najpiękniejszy?

· Autor: wiki · Dodano: 2015-09-12
zagadka : Odgadywanka
Który matematyczny wzór został uznany za najpiękniejszy?
Wzór Eulera (Tożsamość Eulera) został uznany przez matematyków za najpiękniejszy. Wykorzystane są w niej trzy działania arytmetyczne: dodawanie, mnożenie i potęgowanie. Tożsamość może zostać wykorzystana jako metoda do upraszczania wyrażeń trygonometrycznych. ( link do opisu i samego "pięknego" wzoru )

Zobacz również:
· Dlaczego cukierki powinny być kolorowe?
· Dlaczego wypowiedź "cofać do tyłu" jest błędem językowym?
· Dlaczego tak trudno zabić muchę?