Kto prowadzi modlitwę w meczecie?

· Autor: wiki · Dodano: 2015-08-24
zagadka : Odgadywanka
Kto prowadzi modlitwę w meczecie?
Jeśli nie ma stałego przewodniczącego modlitw (imama), wspólnota może (nie jest to konieczne) wybrać taką osobę z własnego grona. Imamem może być tylko mężczyzna, który posiada gruntowną wiedzę religijną, powinien znać Koran na pamięć. W państwowych meczetach imam jest wyznaczany przez rząd, w prywatnych zazwyczaj wyznacza go wspólnota w drodze głosowania. Kobieta może przewodzić modlitwie tylko jeśli w meczecie obecne są same kobiety.

Zobacz również:
· Muzułmanie stanowią 25% mieszkańców Brukseli.
· Czy muzułmanie uznają Jezusa za proroka, jego niepokalane poczęcie i mękę na krzyżu?
· Który ze świętych jest patronem prostytutek?